Sopimukset
6
/2021

Aija Tuimala, yhteyspäällikkö
Kuva: Andre Roma, Unsplash

KT:n yritysjaostolle ensimmäiset jäsenet

KT:n asiakaskunta on laajentunut uuden KT-lain mukaisesti. KT:n yritysjaoston toiminta käynnistyy joulukuussa.

puiset kierreportaat. Andre Roma, Unplash

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT palvelee nykyisillä sopimuksillaan kuntia, kuntayhtymiä, tulevia hyvinvointialueita ja niiden yhtymiä sekä näiden määräysvallassa olevia yhteisöjä (säätiöt, yritykset ja osuuskunnat).

Uusi KT-laki antaa yrityksille mahdollisuuden tulla KT:n jäseniksi. KT:n valtuuskunta hyväksyi lokakuussa ensimmäisiksi yritysjäseniksi Järvi-Suomen Terveys Oy:n ja Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:n jäseniksi.

Marraskuussa jäseneksi hyväksyttiin Kaiku 24, Tervia Osaajat Oy ja Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta.

Historiallinen muutos perustuu 1. heinäkuuta voimaan tulleeseen lakiin kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajatoiminnan järjestämisestä. Kunta- ja hyvinvointialuepohjaiset työnantajat ovat KT:n jäseniä lakisääteisesti, mutta yritykset voivat hakea jäseniksi omaehtoisesti.

KT:n yritysjaosto aloittaa joulukuussa

KT käynnistää yritysjaoston toiminnan joulukuussa. Jäsenten järjestäytymiskokouksessa päätetään yritysjaoston työskentelyn käynnistämisestä kuten työjärjestyksestä sekä edustajien valinnasta yritysjaostoon.

Ensimmäiset yritysjäsenet edustavat sosiaali- ja terveysalaa. Jäsenet toimivat erityissairaanhoidon puolella ja niiden omistajatahoina on sairaanhoitopiirejä sekä sote-kuntayhtymiä, 

KT:n neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-­Kankaan mukaan  sovellettavina työehtosopimuksina ovat tällä hetkellä SOTE-sopimus ja Lääkärisopimus. Ensi vuoden alussa neuvotellaan maaliskuussa voimaan tulevista virka- ja työehtosopimuksista.

Kuntien palvelut jatkuvat ennallaan

Palvelut jatkuvat ennallaan KT:n valtuuskunnan alaisuudessa. Vuodesta 2023 eteenpäin KT:n jaostot yritysjaosto, kuntajaosto ja hyvinvointialuejaosto edustavat nimensä mukaisia asiakasryhmiä. Kuntien ja kuntayhtymien sekä hyvinvointialueiden ja hyvinvointialueyhtymien lakisääteiset jäsenyydet jatkuvat KT:ssa automaattisesti myös tuolloin.

Jatkossa kullakin jaostolla on omat työ- ja virkaehtosopimukset. Alkuvaiheessa käytössä ovat todennäköisesti keväällä 2022 neuvoteltavat sopimukset.

KT ja Avaintyönantajat Avainta ry tekevät tiivistä yhteistyötä yritysjäsenten asioissa.  Alkuvaiheessa­ esimerkiksi KT:n yritysjaoston oppilaitoksiin sovelletaan Avaintan työehtosopimuksia.

Kuntajaosto päättää kunta-alan sopimuksista

Kuntajaosto on jatkossa kuntatyönantajien edunvalvoja opetus- sivistys- ja kulttuuritoimessa, hallinnossa ja teknisessä toimessa, mutta myös kuntien kasvu- ja työllisyyspolitiikan työnantajaedunvalvonnassa.

KT:n neuvottelupäällikkö Hannu Freundin mukaan rajapintakysymyksiä kuten esimerkiksi hyvinvointialueiden oppilashuoltokysymyksiä tai yksityisiä oppilaitoksia koskevia kysymyksiä hallitaan parhaiten KT:n kokonaisuuden puitteissa

KT:n yritysjaoston jäseneksi hakeminen

KT:n yritysjaoston jäseneksi voi hakeutua sähköisellä hakemuksella lainsäädännön kriteerien (KT-laki 630/2021) täyttyessä. Hakemuksia käsitellään kuukausittain.

Yritysjaoston jäsenyhteisöiltä ei peritä jäsenmaksua vuonna 2022. KT:n yksittäiselle jäsenyhteisölle antamasta palvelusta voidaan kuitenkin periä kohtuullinen korvaus.

Lisätietoa yritysjaoston jäsenyydestä

KT:n neuvottelupäälliköt Hannu Freund ja Henrika Nybondas-Kangas sekä Avaintan toimitusjohtaja Vesa Laine. Yhteystiedot osoitteessa kt.fi

Lomake yritysjaoston jäsenyyden hakemiseen on KT:n Linja-palvelussa linja.kt.fi > Jäsenyys

16.12.2021

Yhteystiedot

Aija Tuimala

yhteysjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2198
Matkapuhelin:
+358 40 869 6494
Sähköposti:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT