Avtal
6
/2021

Aija Tuimala, relationschef
Bild: Andre Roma, Unsplash

KT:s företagssektion fick sina första medlemmar

KT:s kundkrets har utvidgats i enlighet med den nya KT-lagen. KT:s företagssektion inleder sin verksamhet i december.

puiset kierreportaat. Andre Roma, Unplash

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT betjänar enligt sina nuvarande avtal kommuner, samkommuner, de kommande välfärdsområdena och deras sammanslutningar samt samfund där dessa utövar bestämmande inflytande (stiftelser, bolag och andelslag). 

Den nya KT-lagen ger företag möjlighet att bli medlemmar i KT.  KT:s delegation godkände de första företagsmedlemmarna i oktober då Järvi-Suomen Terveys Oy och Pohjois-Suomen Leikkaus Oy blev medlemmar. 

I november godkändes Kaiku24, Tervia Osaajat Oy och Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta.  

Den stora ändringen grundar sig på lagen om anordnande av intressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare, som trädde i kraft den 1 juli. Arbetsgivare inom kommun- och välfärdsområdessektorn är lagstadgade medlemmar i KT medan företag kan ansöka om medlemskap. 

KT:s företagssektion inleder sin verksamhet i december

KT inleder företagssektionens verksamhet i december. Vid det konstituerande mötet fattas beslut om bland annat arbetsordningen och val av representanter till företagssektionen.

De första företagsmedlemmarna representerar social- och hälsovården. Medlemmarna är aktiva inom specialiserad sjukvård och de ägs av sjukvårdsdistrikt och samkommuner inom social- och hälsovårdssektorn.  

Enligt KT:s förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas är det för närvarande SH-avtalet och Läkaravtalet som tillämpas som kollektivavtal. I början av nästa år förhandlas om kollektivavtal som träder i kraft i mars.

Kommunernas service fortsätter som vanligt

Servicen fortsätter som förut under ledning av KT:s delegation. Från och med 2023 kommer KT:s sektioner, dvs. företagssektionen, kommunsektionen och välfärdsområdessektionen att representera sina respektive kundgrupper. Kommunernas, samkommunernas och välfärdsområdenas och deras sammanslutningars lagstadgade medlemskap fortsätter automatiskt.

Framöver kommer varje sektion att ha sina egna kollektivavtal. I början används förmodligen de avtal som förhandlas våren 2022. 
KT och AVAINTA Arbetsgivarna rf har ett nära samarbete i ärenden som gäller företagsmedlemmarna.  I början kommer man att tillämpa Avaintas kollektivavtal till exempel på läroanstalter i KT:s företagssektion. 

Kommunsektionen beslutar om avtalen i kommunsektorn 
Kommunsektionen bevakar framöver kommunarbetsgivarnas intressen inom undervisning, bildning, förvaltning och den tekniska sektorn. Förbundet bevakar också arbetsgivarintressena i frågor som gäller kommunernas tillväxt- och sysselsättningspolitik. 

Enligt KT:s förhandlingschef Hannu Freund kan frågor om gränsytor, som till exempel frågor om välfärdsområdenas elevvård eller privata läroanstalter, hanteras bäst i en större enhet som KT.

Medlemskap i KT:s företagssektion

Man kan ansöka om medlemskap i KT med en elektronisk ansökan när kriterierna i lagstiftningen (KT-lagen 630/2021) uppfyllts. Ansökningarna behandlas varje månad. 

Ingen medlemsavgift debiteras av företagssektionens medlemssamfund år 2022. Däremot kan skälig ersättning debiteras för tjänster som KT erbjuder ett enskilt medlemssamfund.

Ytterligare information om medlemskap

KT: s förhandlingschefer Hannu Freund och Henrika Nybondas-Kangas samt Vesa Laine, verkställande direktör vid Avainta. Kontaktinformation på adressen kt.fi

Blanketten för att ansöka om företagsmedlemskap finns på KT:s tjänst Linja linja.kt.fi > Jäsenyys

16.12.2021

Ytterligare information

Aija Tuimala

relationsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2198
Mobiltelefon:
+358 40 869 6494
E-post:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT