Nyaste artiklar

Prenumerera på Kuntatyönantaja

Tidskriften Kuntatyönantaja ger information och bakgrundsfakta som behövs i arbetsgivarverksamheten och för att utveckla arbetsgivarpolitiken. Tidningen kommer ut sex gånger om året och kan beställas som fortgående, helårs- eller halvårsprenumeration.

Synvinklar och åsikter