Nyaste artiklar

Prenumerera på KT-lehti

KT-lehti ger information och bakgrundsfakta som behövs i arbetsgivarverksamheten och för att utveckla arbetsgivarpolitiken. Tidningen kommer ut sex gånger om året och kan beställas som fortgående, helårs- eller halvårsprenumeration.

KT-lehti nummer 5/2023: temat är internationell rekrytering

I detta nummer kan du läsa om god praxis, anvisningar och rekommendationer för internationell rekrytering. Birkaland har omkring två års erfarenhet av internationell rekrytering av vårdpersonal. Vid olika daghem i Helsingfors görs pilotförsök med internationell rekrytering.

Synvinklar och åsikter