KT-kulma
4
/2023

Markku Jalonen, toimitusjohtaja

Hallitusohjelman toteuttaminen on käynnistynyt

Orpon hallituksen tavoitteena on saada aikaan työllisyys- ja kasvutoimilla 100 000 uutta työllistä. KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen kirjoittaa, että työllisyysasteen nostamista on välttämätöntä jatkaa.

Työvoimapula on kaikkein suurinta kunta- ja hyvinvointialoilla. Se vaikeuttaa merkittävästi lakisääteisten peruspalvelujen tuottamista. Tämä on tunnistettu hallitusohjelmassa ja työvoimapulan ratkaisemiseksi on esitetty useita keinoja. Nyt on olennaista konkretisoida toimenpiteet mahdollisimman nopeasti. Koulutusmääriä on lisättävä ja tähän on varattava riittävät määrärahat.  Työ- ja opiskeluperusteista maahanmuuttoa on välttämätöntä edistää.

Oli tärkeää, että hallitus siirsi eteenpäin hoitajamitoituksen ja eräiden muiden uusien velvoitteiden voimaantuloa. Varhaiskasvatuslaki avataan ja sosionomien roolia varhaiskasvatuksessa selkiytetään. Työllisyystavoitteita tukee työnantajien työllistämiskynnyksen alentaminen helpottamalla määräaikaisten työsuhteiden solmimista ja työttömyysturvan kannusteiden lisääminen.

Työmarkkinoiden ja työrauhajärjestelmän toimivuus täytyy varmistaa kaikissa olosuhteissa. Siksi on perusteltua, että hallitus esimerkiksi korottaa laittomista työtaistelutoimista määrättäviä hyvityssakkoja. Perusteltua on myös, että hallitus valmistelee pysyvää lainsäädäntöä suojelutyön antamisesta. Se on keskeinen keino turvata kansalaisten henkeä ja terveyttä työtaistelutilanteissa. Lakkautettavaksi kaavaillun työnantajien ja palkansaajien rahoittaman aikuiskoulutustuen tilalle on laadittava kolmikantaisesti uusi lainsäädäntö, joka varmistaa kouluttautumisen työvoimapula-aloille.

KT on työmarkkinakeskusjärjestönä laajasti mukana kolmikantatyöryhmissä, joissa valmistellaan hallitusohjelman toteuttamista.

15.9.2023