Pointti!
5
/2023

Teksti: Jaana Näsänen, kehittämispäällikkö Kuva: Eeva Anundi

Näin rekrytoit vastuullisesti

Kansainvälinen tutkimustieto osoittaa, että hoivatyöstä on tullut globaalin kaupankäynnin kohde, kirjoittaa KT:n kehittämispäällikkö Jaana Näsänen.

Jaana Näsänen

Kunta- ja hyvinvointialojen henkilöstöstä noin viisi prosenttia on ulkomaalaistataustaisia. Eläköitymisen ja palvelun tarpeen kasvun vuoksi arvioidaan, että sote-ala tarvitsee vuoteen 2035 mennessä noin 200 000 ammattilaista. Oleelliseksi kysymykseksi nousee työnantajien vastuullisen rekrytoinnin osaaminen. 

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI on laatinut vastuullisuussuositukset kansainvälisen rekrytoinnin tueksi yhteistyössä TEMin, STM:n sekä eri asiantuntijoista ja työmarkkinajärjestöistä koostuvien sidosryhmien kanssa. Suositukset on tarkoitettu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjille, sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajille ja muille alan toimijoille. KT kehottaa tutustumaan suosituksiin huolella. 

Vastuullisuus rekrytoinnissa tarkoittaa lähtökohtaisesti ihmisoikeuksien ja työelämän perusperiaatteiden kunnioittamista. Suosituksessa on kattava listaus lainsäädännöstä ja toimenpiteistä, joita tulee huomioida rekrytoinnissa. Kaikkia työnhakijoita ja työntekijöitä tulee kohdella yhdenvertaisesti. Suomen työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimuksia noudatetaan riippumatta työntekijän kansalaisuudesta. Suositukset pyrkivät myös suojaamaan työtekijöiden oikeuksia ja kotoutumista Suomeen. Työntekijöiden tulee voida pätevöityä ja työllistyä osaamistaan vastaaviin tehtäviin. Ulkomaisen työvoiman rekrytointi ei voi polkea nykyisten työntekijöiden oikeuksia.

Kansainväliseen rekrytointiin liittyy työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan riski. Ihmiskaupassa tekijä alistaa uhrinsa hyväksikäytön kohteeksi taloudellisen tai muun hyödyn vuoksi. Ihmiskauppa on vakava rikos, jossa uhri voi esimerkiksi velkaantua tai joutua riippuvaiseksi työstä rekrytoinnin ehdoksi asetettujen kynnysrahojen takia. Rekrytoinnin palveluntarjoajille asetettuihin vähimmäisvaatimuksiin kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota. Läpinäkyvä ja dokumentoitu rekrytointiprosessi vähentää riskiä lainvastaiselle ja epäasialliselle kohtelulle. 

Vakavakaan pula henkilöstöstä kotimaassa ei voi ohittaa toisen maan tarvetta omille osaajilleen. WHO ei suosittele rekrytoimaan järjestelmällisesti terveydenhuoltohenkilöstöä maista, joissa on pula terveydenhuollon henkilöstöstä. Myös YK:n kestävän kehityksen periaatteiden mukaan kaikkien maiden tulee edistää kehitystä, joka vastaa nykyhetken tarpeisiin, mutta ei vaaranna tulevien sukupolvien mahdollisuuksia vastata omiin tarpeisiinsa.

27.10.2023

Yhteystiedot

Jaana Näsänen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2141
Matkapuhelin:
+358 50 384 1664
Sähköposti:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT