Kuntacaset
3
/2023

Teksti: Hertta-Mari Kaukonen Kuvat: Samuli Ikäheimo

"Jos nuoria ei tavoiteta ajoissa, on hyvin haastavaa houkutella työvoimaa enää tulevaisuudessa"

Lahden kaupungin elinkeinopäällikkö Miikka Venäläisen mielestä Lahdella ei ole varaa menettää yhtään nuorta.

Miikkä Venäläinen.

Tänä kesänä jokainen ysiluokkalainen nuori on oikeutettu Lahdessa kaupungin tarjoamaan 300 euron kesätyöseteliin, jonka voi käyttää työllistyessään mihin tahansa alueen yritykseen.

– Kaupunki haluaa kovasti vaikuttaa siihen, että nuoret pääsisivät työnsyrjään kiinni mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, Lahden elinkeinopäällikkö Miikka Venäläinen kertoo.

Koko ikäluokalle jaettavan palkkatuen ideoi Lahden vastikään edesmennyt elinvoimajohtaja Markus Lankinen. Setelillä halutaan katkaista syrjäytymiskierre mahdollisimman varhain myös niiden nuorten kohdalla, jotka eivät saa töissä käymisen mallia kotoa, koska omat vanhemmat ovat syystä tai toisesta työelämän ulkopuolella.

– Toiveena on, että kaikki nuoret pääsivät näkemään, mitä työelämä voi tarjota omien mielenkiinnonkohteiden pohjalta, jotta he osaisivat suunnata omia opiskelupolkujaan tätä kohti ja rakentaa oman näköisensä työuran, Venäläinen sanoo.

Hän muistuttaa, että nuorille on tärkeää saada kokemusta siitä, että työ ja opiskelu voi tarjota sosiaalisia suhteita ja merkitystä elämään.

Lahti pyrkii pitämään kesätyöntekijöistään hyvää huolta, mikä näkyi uusimmassa KT:n kesätyökyselyssä keskimääräistä parempina nuorten kesätyöntekijöiden tyytyväisyyslukuina.

Avain tyytyväisyyteen on Venäläisen mukaan siinä, että nuorella on mielekästä tekemistä koko kesätyösuhteen ajaksi.

– Kesätöissä on aina selkeä tarkoitus, mitä pitäisi saada aikaan. Tulokset kertovat myös siitä, että meillä on osattu ottaa nuoresta koppi ja tutustuttaa hänet omaan tiimiinsä, Venäläinen uskoo.

Vaikutustyö alkaa varhain

Nuorten tuleviin urapolkuihin ei puututa Lahdessa ensimmäistä kertaa ylä­asteella, vaan jo paljon aiemmin. Jokaiselle päiväkodille, peruskoululle ja lukiolle pyritään hankkimaan kummi­yritys, joka käy kertomassa työpaikoistaan koululaisille. Nyt kasassa on 12 kummiyritystä.

Ahtialan peruskoulussa kummiyrityksenä toimii Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Palomies ja sairaanhoitaja sekä hr-asiantuntija ovat pitäneet koululaisille leikkimielisen kilpailun, jonka lisäksi hyvinvointialueen työmahdollisuuksista on puhuttu opinto-ohjauksessa.

– Sote-alasta on puhuttu paljon viime aikoina, eikä aina positiiviseen sävyyn. On tärkeää, että nuoret kuulevat, mitä uramahdollisuuksia hyvinvointialue tarjoaa, Miikka Venäläinen sanoo.

Nuorten pariin jalkautuminen on tuonut tuloksia, vaikkakaan se ei rajoitu hyvinvointialueella pelkkiin yhden koulun oppilaisiin. Hyvinvointialueen työpaikoista on tiedotettu monin tavoin.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue tarjoaa 14–17-vuotiaille nuorille noin 200 kesätyöpaikkaa. Hakemuksia tuli noin 800, eli ala kiinnostaa selvästi nuoria.

– Työnantajat ovat ymmärtäneet, että jos nuoria ei tavoiteta ajoissa ja päästä viimeistään yläkoulussa kertomaan, mitä mahdollisuuksia toimiala voisi tarjota työllisyyteen ja opintopolulle, on hyvin haastavaa houkutella työvoimaa enää tulevaisuudessa, Venäläinen sanoo.

Potentiaalia ei kannata hukata

Elinkeinopäällikkö Miikka Venäläisen mielestä Lahdella ei ole varaa menettää yhtään nuorta. Lahden seutu kärsii koko valtakunnan tavoin työvoimapulasta esimerkiksi sote-aloilla, puhtaanapidossa ja kouluissa, vaikka samaan aikaan alueen työttömyysprosentti on ollut suhteellisen korkea. Onneksi alueen nuorisotyöttömyys on kuitenkin tällä hetkellä laskussa.

Osa lahtelaisista nuorista lähtee opiskelemaan muihin kaupunkeihin, kuten kuuluukin.

– Jos ei ole muistikuvaa, mitä Lahti voi tarjota, on vaikea palata takiaisin valmistuttuaan. Sen takia heidän pitää saada tietoa alueen työpaikoista jo ennen lähtöä, Venäläinen sanoo.

Lahti ja alueen yritykset pyrkivät pitämään kiinni myös niistä nuoristaan, jotka jäävät opiskelemaan alueen omiin korkeakouluihin. Kaupunki on mukana tukemassa Lahden teollisuusseuran Tulevaisuuden osaajat -ohjelmaa, jolla on sopimus 35 yrityksen kanssa. Ohjelmassa yritykset ovat sitoutuneet tarjoamaan paikallisille korkeakouluopiskelijoille harjoittelupaikkoja, kesätöitä ja opinnäytetyöpaikkoja.

Ideana on, että paikalliset opiskelijat kiinnittyvät mahdollisimman aikaisin alueen työpaikkoihin ja työnantajat saavat osaavaa työvoimaa.

– Työnantajat ovat tunnistaneet, että heillä on tarve päästä ajoissa kiinni osaajiin, Venäläinen sanoo.

Miikka Venäläisen puheessa toistuvat usein sanat ”ajoissa” ja ”kiinni”, koska hän haluaa pysäyttää työvoimapulan pahenemista.

– Nuoret ovat niin tärkeä ryhmä, että heille pitää tulla näkyväksi kaikki se hyvä, mitä eri aloilla on tarjota heille, jotta he tulevat töihin, hän sanoo.

Asenne töihin muuttunut

Taisto Tuominen

Lahden kaupungin työllisyyspalvelujohtaja Taisto Tuominen kannustaa nuoria opiskelemaan ammatin, jossa on hyvät työllisyysnäkymät.

– Se on hyvä vakuutus, että ei jää työttömäksi, Tuominen sanoo.

Hän muistuttaa, että nuoret haluavat töihin ja tekevät niitä, kuten muutkin.

– Mutta asenne työntekoon ja työhön sitoutumiseen voi poiketa. Takavuosina haettiin työtä, josta voi jäädä eläkkeelle. Se ei ole enää tätä päivää, Tuominen sanoo.

Nuoret, vastavalmistuneet työntekijät eivät halua välttämättä olla ensimmäisessä työpaikassa heti kymmentä vuotta, vaan lyhyemmän pätkän. He hakevat työstä oppimista, työkokemusta ja mahdollisuuksia.

Nuoret työntekijät arvostavat kilpailukykyisen palkkauksen lisäksi joustavuutta, kuten etätyömahdollisuutta.

– Hyvä johtaminen ja mahdollisuudet työskennellä joustavasti ovat ne asiat, millä nuoria ja muitakin työntekijöitä sitoutetaan työpaikkaan, Tuominen sanoo.

Työnantajan on hyvä tukea nuoren osaamisen kehittämistä. Esimerkiksi mahdollisuutta opiskella työajalla arvostetaan paljon, varsinkin jos työnantaja pystyy osallistumaan opintojen kustannuksiin. Uudelleenkoulutustarve voi tulla sairastumisen takia, mutta myös sen takia, että työntekijä haluaa aikaisempaa vaativampia tehtäviä.

– Meillä tapahtuu koko ajan sitä, että työntekijä voi kouluttautua ja hakea Lahden kaupungin sisällä uusiin tehtäviin, Tuominen sanoo.

Kun työnantaja joustaa, työntekijä kiittää – ja parhaimmillaan jää samalle työnantajalle töihin loppu-urakseen.

Miikka Venäläinen muistuttaa, että nuorille on tärkeää saada kokemusta siitä, että työ ja opiskelu voi tarjota sosiaalisia suhteita ja merkitystä elämään.

16.6.2023