Työelämän kehittäminen
1
/2021

Merja Renko, työmarkkina-asiamies

Työelämään tutustumista ja kesätöitä nuorille

KT kannustaa kuntatyönantajia tarjoamaan työelämään tutustumista ja kesätöitä nuorille. Hyvällä suunnittelulla ja ennakoinnilla voi välttää epäselvyyksiä ja riskejä, joita koronaepidemiasta voi aiheutua.

siivoaja työntämässä siivouskärryjä

Koronatilanteen aiheuttaman epävarmuuden ja työnantajien heikentyneen taloustilanteen vuoksi on odotettavissa, että nuorille voidaan tarjota tavanomaista vähemmän työelämään tutustumispaikkoja ja kesätyötä.

KT kannustaa kuitenkin kuntatyönantajia tarjoamaan mahdollisuuksiensa mukaan nuorille ”Kunta-alan tutustu työelämään ja tienaa” -mallin mukaisia työelämään tutustumispaikkoja, kesätyöpaikkoja sekä kesätyöseteleitä.

Korona voi muuttaa mahdollisuuksia rekrytoida

Vallitsevassa tilanteessa työnantajien kannattaa arvioida etukäteen tarkoin mahdollisuudet tarjota työelämän tutustumispaikkoja ja kesätyöpaikkoja. Mikäli mahdollisuus niiden tarjoamiseen todetaan olevan, hakumenettely ja rekrytointi on järjestettävä siten, että rekrytoitavat tietävät, että osapuolia sitova työsopimus voidaan tehdä ehkä vasta hieman ennen työsuhteen alkamista.

Suunniteltuja työelämään tutustumispaikkoja ja kesätyöpaikkoja ei mahdollisesti voidakaan tarjota koronatilanteen muutoksista aiheutuvien työnantajan toimintojen rajoitusten vuoksi.

Työnantajan mahdollisuus tarjota työelämään tutustumispaikkoja ja kesätyöpaikkoja voi muuttua vielä hakuilmoitusten julkaisun jälkeen. Työnantajan hakuilmoituksesta ei seuraa rekrytointipakkoa. Toisin sanoen valintoja ei ole pakko tehdä, vaikka paikat olisivat olleet jo haussa.

Työnantajan mahdollisuus tarjota työtä voi muuttua myös hakijoiden valinnan jälkeen. Mikäli hakuprosessi olisi johtanut jo hakijoiden valintaan, niin pelkkä valintapäätöksen ilmoittaminen henkilölle ei ole työsopimus.

Nykyisessä tilanteessa tulisikin kiinnittää erityistä huomiota valintapäätöksestä ilmoittamiseen. Kun työnantaja ilmoittaa nuoren tulleen valituksi, niin on selkeästi kerrottava, ettei valintailmoitus ole vielä työsopimus.

Työsopimus syntyy, kun työntekijän kanssa tehdään nimenomainen työsopimus. Tehty työsopimus sitoo molempia osapuolia.

Lomautusten huomioiminen kesätöiden tarjonnassa

Mikäli kunnalla on lomautusuhan alla olevia tai lomautettuja henkilöitä, niin kesätyöntekijöitä voidaan palkata vain, mikäli se ei loukkaa lomautusuhan alla olevien tai lomautettujen oikeutta muuhun sopivaan työhön lomautuksen aikana.

Uusia työntekijöitä ei voida rekrytoida, jos tehtäviä voitaisiin tarjota lomauttamisen vaihtoehtona. Näin ollen kesätyöntekijöiden tehtäviä tulee tarjota matalalla kynnyksellä lomautusuhan alla oleville sekä lomautetuille. Mikäli he kieltäytyvät ottamasta tarjottua työtä vastaan, voidaan tehtäviin rekrytoida uusia työntekijöitä.

Nuorten työllistymistä voidaan tukea myös kunnan myöntämillä kesätyöseteleillä. Nuoria ei oteta työsuhteeseen kuntaan, vaan kunta tukee kesätyöseteleillä nuorten työllistymistä yrityksiin ja yhteisöihin.

Tällöin on huomioitava, että jos kunnassa käydään esimerkiksi yhteistoimintaneuvotteluja  lomautuksista, niin niiden yhteydessä olisi hyvä käsitellä osapuolten näkemykset mahdollisuudesta samanaikaisesti kohdentaa rahaa kesätyöseteleiden myöntämiseen.

Perehdytys ja työturvallisuus erityisen tärkeää

Kesätyöntekijöiden hyvän perehdytyksen ja työturvallisuuden merkitys korostuu korona-aikana. Työnantajan on huomioitava, että perehdytys voidaan toteuttaa riittävällä tavalla työntekijöiden työskennellessä etätyössä.

Hyvällä suunnittelulla ja ennakoinnilla voidaan välttää epäselvyyksiä ja riskejä, joita vallitsevasta poikkeuksellisesta tilanteesta voi aiheutua.


Suositus ”Kunta-alan tutustu työelämään ja tienaa” -mallin mukaisesta koululaisten kesäharjoitteluohjelmasta kunta-alalla on voimassa 2020–2022. Se on luettavissa KT:n verkkosivuilla.


Artikkeli on julkaistu uutisena KT:n verkkosivuilla 5.2.2020.

17.2.2021

Yhteystiedot

Merja Renko

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2111
Matkapuhelin:
+358 50 305 3026
Sähköposti:
Merja.Renko@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT