Tilastot
2
/2018

Kuva: Pixhill

Kunnissa kesätöitä 45 000 nuorelle

Kesätyöpaikkojen määrä kunnissa on ollut yleensä melko tasainen ja riippumaton talouden suhdanteista. Tänäkin vuonna kunnat työllistävät tai tukevat noin 45 000:n nuoren kesätöitä. Työpaikoista 60 prosenttia on kuntien omia.

Mies lapioimassa multaa

KT tiedusteli muutaman vuoden tauon jälkeen kunnilta ja kuntayhtymiltä näiden nuorille tarjoamista kesätyöpaikoista. Lähes 90 prosenttia kuntatyönantajista ilmoitti, että he aikovat tarjota nuorille kesätyöpaikkoja. Osuus oli samalla tasolla kuin edellisessä, vuoden 2013 tiedustelussa.

Vastausten perusteella tehdyn arvion mukaan nuorille on tarjolla noin 45 000 kesätyöpaikkaa. Näistä kunnat palkkaavat itse yli 25 000 henkilöä ja lisäksi tukevat lähes 20 000 henkilön työllistymistä yrityksiin tai yhteisöihin.

Työpaikoista peruskoululaisille ja lukiolaisille suunnattuja on lähes 60 prosenttia ja ammattiin opiskeleville noin neljännes. Ammattiin opiskeleviin sisältyvät myös yliopisto-opiskelijat. Muita työpaikkoja on reilut 15 prosenttia kaikista työpaikoista.

Kuntien tarjoamien kesätyöpaikkojen määrä on ollut suhdanteista riippumaton. Tänäkin vuonna vastaajista noin kolme neljäosaa sanoi, että kesätyöpaikkojen määrä pysyy ennallaan verrattuna edelliseen vuoteen. Noin 15 prosenttia arvioi, että paikkoja olisi viime vuotista enemmän. Kymmenen prosenttia kuntatyönantajista arvioi, että heidän työpaikkojensa määrä väheni viime vuodesta.

Tyypillisiä tehtäviä nuorille ovat erilaiset kunnossapitotyöt, piha- ja puutarhatyöt sekä liikuntapaikkojen ylläpito. Lisäksi on tarjolla erilaisia toimistotöitä. Nuoria palkataan paljon myös kirjastoihin ja museoihin.

Hoitoalalle haetaan alan opiskelijoita esimerkiksi vanhusten, vammaisten tai lasten pariin vuosilomasijaisuuksiin ja harjoitteluihin.

Tiedustelu lähetettiin kaikille kunnille ja kuntayhtymille. Vastanneiden työantajien henkilöstömäärä kattaa 55 prosenttia kuntien henkilöstöstä.

Kunnat tarjoavat nuorille monipuolisen paletin erilaisia tehtäviä kesätöiksi. Samalla kunnilla on hieno tilaisuus tutustuttaa nuoria kunnissa tehtäviin töihin ja houkutella heitä hakeutumaan töihin kunta-alalle myös myöhemmin.

22.3.2018