Case kommunen
3
/2023

Text: Hertta-Mari Kaukonen Bilder: Samuli Ikäheimo

Snabb förankring i arbetslivet

Arbetsgivarna har insett att om de unga inte förankras i arbetslivet i tid, är det väldigt svårt att locka dem att arbeta i framtiden, säger Miikka Venäläinen, näringslivschef i Lahtis.

Miikkä Venäläinen.

I sommar är varje niondeklassare i Lahtis berättigad till en sommarjobbssedel på 300 euro som staden erbjuder, och som kan användas när man får jobb i vilket företag som helst i området.

– Staden vill väldigt gärna påverka att ungdomarna får en förankring i arbetslivet så tidigt som möjligt, säger Miikka Venäläinen, näringslivschef i Lahtis.

Lahtis nyligen framlidne livskraftsdirektör Markus Lankinen kom med idén om lönestödet som utdelas till hela årskursen. Genom sedeln vill man avbryta utslagningsprocessen så tidigt som möjligt även för de ungdomar som inte har någon i hemmet som föregår med exempel angående förvärvsarbete, eftersom de egna föräldrarna av någon orsak är utanför arbetslivet.

”Förhoppningen är att alla ungdomar ska få se vad arbetslivet kan erbjuda.”

Miikka Venäläinen, näringslivschef

– Förhoppningen är att alla ungdomar ska få se vad arbetslivet kan erbjuda utifrån de egna intressena, så att de kan inrikta sina studiestigar mot detta och bygga upp en sådan karriär som passar dem, säger Venäläinen.

Han påminner om att det är viktigt för ungdomarna att få erfarenhet av att arbete och studier kan erbjuda sociala relationer och mening i livet.

I Lahtis strävar man efter att ta god hand om sina sommarjobbare, vilket märktes i KT:s färskaste sommarjobbsenkät i form av bättre siffror än i genomsnitt vad gäller unga sommarjobbares tillfredsställelse.
Nyckeln till tillfredsställelsen ligger enligt Venäläinen i att den unga har meningsfulla sysslor under hela sommaranställningen.

– Det finns alltid ett klart syfte med sommarjobbet, vad som bör åstadkommas. Resultaten berättar också att vi har kunnat fånga upp den unga och göra hen bekant med sitt team, tror Venäläinen.

Påverkansarbetet börjar tidigt

I Lahtis ingriper man inte första gången i ungdomarnas kommande karriärer under högstadietiden, utan redan mycket tidigare. Man strävar efter att för varje daghem, grundskola och gymnasium skaffa ett fadderföretag som gör besök och berättar om sina arbetsplatser för skoleleverna. I dagens läge finns det 12 fadderföretag.

Päijänne-Tavastlands välfärdsområde är fadderföretag för Ahtiala grundskola. En brandman och en sjukskötare samt en HR-expert har hållit en lekfull tävling för skoleleverna, och därtill har man talat om arbetsmöjligheterna inom välfärdsområdet i studiehandledningen.

– Det har talats mycket om social- och hälsovårdsbranschen på den senaste tiden, och inte alltid i en positiv mening. Det är viktigt att ungdomarna får höra vilka karriärmöjligheter välfärdsområdet erbjuder, säger Miikka Venäläinen.
Att närma sig de unga har gett resultat, även om det inte begränsar sig till enbart en skolas elever inom välfärdsområdet.

Information om arbetsplatser inom välfärdsområdet har förmedlats på många sätt.

Päijänne-Tavastlands välfärdsområde erbjuder cirka 200 sommarjobb till ungdomar i åldern 14–17. Det kom cirka 800 ansökningar, dvs. branschen intresserar helt klart de unga.

– Arbetsgivarna har insett att om man inte når ut till de unga i tid och senast i högstadiet kan informera vilka möjligheter sektorn kan erbjuda med tanke på arbete och studiestigen är det mycket utmanande att attrahera arbetskraften i framtiden, säger Venäläinen.

Det lönar sig inte att gå miste om potentialen

Enligt näringslivschef Miikka Venäläinen har Lahtis inte råd att förlora en enda ungdom. I likhet med hela riket lider Lahtisregionen av arbetskraftsbrist till exempel inom social- och hälsovårdsbranscherna, renhållning och skolor, trots att arbetslöshetsprocenten samtidigt har varit relativt hög i området. Lyckligtvis är ungdomsarbetslösheten nu på nedgång i området.

En del Lahtisungdomar börjar studera i andra städer, som sig bör.

– Om man inte har någon minnesbild av vad Lahtis kan erbjuda är det svårt att återvända efter examen. Därför måste de få information om arbetsplatserna i området redan innan de far i väg, säger Venäläinen.

Lahtis och företagen i området försöker även förankra de ungdomar som stannar för att studera vid områdets egna högskolor. Staden är med och stödjer Lahden teollisuusseuras program Tulevaisuuden osaajat (Framtidens experter) som har ett avtal med 35 företag. I programmet har företagen förbundit sig att erbjuda praktikplatser, sommarjobb och arbetsplatser för avläggande av yrkesprov åt lokala högskolestuderande.

Tanken är att lokala studerande så tidigt som möjligt ska förankras till arbetsplatserna i området och att arbetsgivarna ska få kunnig arbetskraft.

– Arbetsgivarna har identifierat att de har behov av att i tid förankra kunnig arbetskraft, säger Venäläinen.

I Miikka Venäläinens tal upprepas ofta orden ”i tid” och ”förankra”, eftersom han vill förhindra att arbetskraftsbristen förvärras.

– Ungdomarna är en så viktig grupp att allt det goda som olika branscher kan erbjuda dem om de börjar arbeta i branschen bör bli synligt för dem, säger han.

Inställningen till arbete har förändrats

Taisto Tuominen

Taisto Tuominen, direktör inom sysselsättningstjänsterna i Lahtis stad, uppmuntrar unga att studera ett yrke med goda sysselsättningsutsikter.

– Det är en bra försäkring att man inte blir arbetslös, säger Tuominen.

Han påminner om att ungdomar vill jobba och jobbar, precis som andra.

– Men inställningen till arbete och engagemanget till arbetet kan avvika. Förr i tiden sökte man jobb som man kunde ha ända till pensioneringen. Så är det inte nu längre, säger Tuominen.

Unga, nyutexaminerade arbetstagare vill inte nödvändigtvis genast vara tio år på den första arbetsplatsen, utan en kortare tid. De söker inlärning i arbetet, arbetserfarenhet och möjligheter.

Unga arbetstagare värdesätter en konkurrenskraftig lön, men även flexibilitet, såsom möjlighet till distansarbete.

– Ett gott ledarskap och möjligheter att arbeta flexibelt gör att ungdomar och även andra arbetstagare kan förankras till arbetsplatsen, säger Tuominen.

Arbetsgivaren bör stödja den ungas kompetensutveckling. Exempelvis möjligheten att studera på arbetstid uppskattas i hög grad, särskilt om arbetsgivaren kan delta i kostnaderna för studierna. På grund av sjukdom kan det uppstå ett behov av omskolning, men även på grund av att arbetstagaren vill ha mer krävande uppgifter än tidigare.

– Hos oss inträffar det hela tiden att arbetstagare utbildar sig och söker sig till nya uppgifter inom Lahtis stad, säger Tuominen. 

När arbetsgivaren är flexibel är arbetstagaren nöjd – och stannar i bästa fall hos samma arbetsgivare för resten av sin karriär. 

16.6.2023

Muita artikkeleita aiheesta