Tilastot
2
/2021

Riikka Krause, työmarkkinatutkija

Kunnissa nuorille aiempaa enemmän kesätyöpaikkoja

Vuonna 2021 kesätyöpaikkoja on kunnissa tarjolla  aiempia vuosia enemmän.

Henkilö nurmikolla läppärin takana.

KT:n tiedustelun perusteella kunnissa arvioidaan tarjottavan ensi kesänä noin 59 000 kesätyöpaikkaa nuorille. Näistä kunnat palkkaavat itse noin 31 000 nuorta. Kuntien yrityksille ja yhteisöille tarjoamilla kesätyöseteillä arvioidaan työllistyvän noin 28 000 nuorta.

Noin puolet kuntien tarjoamista työpaikoista on suunnattu peruskoululaisille ja ammattiin opiskeleville kolmannes. Ammattiin opiskelevat sisältävät myös yliopisto-opiskelijat. Muita työpaikkoja on noin 15 prosenttia kaikista työpaikoista. Kunnissa nähdään nuorten työllistäminen ja työkokemuksen kartuttaminen tärkeänä.

Kunnissa nuorille tarjolla olevia kesätöitä ovat tyypillisesti puisto- ja puutarhatyöt, erilaiset siivous- ja kunnossapitotyöt sekä liikuntapaikkojen ylläpito. Useassa kunnassa on nuorille tarjolla myös erilaisia tehtäviä kulttuuri- ja nuorisopalveluissa.

Hoitoalalle ja varhaiskasvatuksessa alan opiskelijoita palkataan erilaisiin tehtäviin esimerkiksi vanhusten, vammaisten tai lasten pariin vuosilomasijaisuuksiin ja harjoitteluihin. Kunnat hyödyntävät nuorten osaamista myös erilaisissa markkinointi- ja sosiaalisen median tehtävissä.

Suhteellisesti eniten Pohjois-Pohjanmaalla

Kuntien tarjoamista kesätyöpaikoista noin kolmannes eli hieman vajaa 20 000 on Uudellamaalla. 

Suhteellisesti eniten kesätyöpaikkoja tarjotaan Pohjois-Pohjanmaalla, jossa on noin 15  prosenttia kaikista kuntien kesätyöpaikoista. Kuntien henkilöstömäärään  suhteutettuna Pohjois-Pohjanmaalla työskentelee noin  8 prosenttia kuntien henkilöstöstä.

Kunnat vastuullisia nuorten työllistäjiä

KT kannustaa kuntatyönantajia tarjoamaan mahdollisuuksiensa mukaan nuorille ”Kunta-alan tutustu työelämään ja tienaa” -mallin mukaisia kesäharjoittelupaikkoja.  KT:n tiedustelun mukaan 27 prosenttia kunnista tarjoaa nuorille suosituksen mukaisia kesäharjoittelupaikkoja. Osalla kunnista on tarjolla lisäksi vastaavanlaisia omia kesäharjoitteluohjelmia.

Kuntien tarjoamien kesätyöpaikkojen määrä nuorille on ollut taloussuhdanteista riippumatonta. Koronatilanne tuo jonkin verran epävarmuutta ensi kesän kesätöihin ja harjoittelupaikkoihin. Koronatilanteen muutokset voivat johtaa siihen, että suunnitellut kesätyöpaikat ja harjoittelut voivat jäädä toteutumatta, mikäli työnantajien toimintoja rajoitetaan.

Tiedustelu lähetettiin vastattavaksi kaikille kunnille ja kuntayhtymille helmikuussa 2021. Vastanneiden työnantajien henkilöstömäärä kattaa 73 prosenttia kuntien henkilöstöstä.

22.4.2021

Yhteystiedot

Riikka Krause

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2231
Matkapuhelin:
+358 40 827 4170
Sähköposti:
Riikka.Krause@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT