Työelämän kehittäminen
1
/2022

Aija Tuimala, yhteyspäällikkö

KT rakentaa toimivaa työelämää

KT:n strategia on päivitetty. Uudessa strategiassa korostuu asiakaslähtöisyys. Tavoitteena on hoitaa lakisääteiset tehtävät vuorovaikutuksessa jäsenyhteisöjen kanssa.

Uudessa strategiassa on huomioitu KT:n itsenäinen asema 1. heinäkuuta alkaen ja tuleva hyvinvointialueuudistus, joka muuttaa KT:n toimintaympäristöä. Uudistus muuttaa myös neuvottelu- ja sopimusjärjestelmää.

KT:n uuden strategian taustaksi on huomioitu työn murros ja työvoiman saatavuuskysymykset. Arvostukset ja käsitykset työelämästä muuttuvat. Lisäksi väestörakenteen kehitys vaikuttaa palvelutoimintaan sekä kunnissa että hyvinvointialueilla. Työnantajilla on yhtenäisiä tavoitteita ja kehittämistarpeita, mutta ne ovat keskenään myös kovin erilaisia.

Strategia ohjaa KT:n uudistumista

Uudessa strategiassa on määritelty neljä päätavoitetta. Niistä kolme koskee KT:n lakisääteisiä tehtäviä ja neljäs KT:n toiminnan kehittämistä.

KT:n arvoiksi uuteen strategiaan päivittyivät rohkeus, vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys ja vastuullisuus. KT tukee toiminnallaan työnantajia ja heidän vetovoimaisuuttaan. KT rakentaa toimivaa työelämää toimimalla vastuullisesti huomioiden toiminnassaan sekä julkiseen talouden että veronmaksajien edun.

Sopimus- ja edunvalvontatoiminnalla parannetaan jäsenyhteisöjen toimintaedellytyksiä muun muassa vaikuttamalla työvoimakustannusten hallintaan ja palvelussuhteiden ehtoihin sekä vaikutetaan jäsenyhteisöjen toimintaympäristöjä koskevaan sääntelyyn ja työrauhan turvaamiseen.

KT:n strategian missiona on mahdollistaa jäsenyhteisöjen onnistuminen vetovoimaisina työnantajina.
KT:n strategian missiona on mahdollistaa jäsenyhteisöjen onnistuminen vetovoimaisina työnantajina.

KT:n organisaatio uudistuu 2023

Tavoitevuotena KT:n strategiassa on vuosi 2030. Strategia ohjaa KT:n tarjoamien palvelujen kehittämistä ja hallinnollisen rakenteen uudistamista vuoden 2023 alusta alkaen. Tuolloin myös hyvinvointialueet aloittavat toimintansa.

Tavoitteiden pohjalta laaditaan vuosittain talousarvio ja toimintasuunnitelma, jotka valtuuskunta hyväksyy ja joiden pohjalta KT:n toimintaa seurataan. 

Asiakkaita kuultiin valmistelussa

KT:n strategia päivitettiin valtuuskunnan 21. lokakuuta 2021 tehdyn päätöksen mukaisesti. Strategian valmistelua ohjasi KT:n johtoryhmä. Valmistelun aikana käytiin vuoropuhelua niin henkilöstön, valtuuskunnan kuin asiakasverkostojen kanssa. Strategian tueksi toteutettiin 49 asiakashaastattelua.

10.2.2022

Yhteystiedot

Aija Tuimala

yhteysjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2198
Matkapuhelin:
+358 40 869 6494
Sähköposti:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT