Pääkirjoitus
5
/2021

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

Kunta-ala vetää monin tavoin

Tunnetuista syistä monissa kunta-alan ammateissa koetaan pulaa henkilöstöstä. Juurisyy on se, että osaavan työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa.

Teuvo Arolainen, Kuntatyönantajan päätoimittaja

On ennen muuta kuntalaisten etu, että palvelut saadaan tuotettua niin kuin ne pitää. Tähän pitäisi kaikkien asiaan vaikuttavien pyrkiä. Kunta-alan maineen likaaminen kurjuutta korostamalla on noloa.

Paljon kannatettavampaa on etsiä uusia tapoja helpottaa työvoiman saatavuutta tai työn tekemistä.

Kangasalan kunta hakee sote-alan työntekijöitä pyrkimällä olemaan tunnettu ja vetovoimainen työnantaja. Palkalla on turha kilpailla. Parempi oli kysyä työntekijöiltä siitä, mikä vetää kuntaan. Hyvä henki sekä mahdollisuus päästä koulutuksiin ja vaikuttaa omaan työhön, oli vastaus.

Myös hyvää koulutustarjontaa voidaan pitää yllä uudenlaisella asenteella. Kymmenet kunnat eri puolilla maata ovat viime vuosina rakentaneet yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja koulutusmuotojen kanssa ratkaisuja koulutuksen saatavuuden, saavutettavuuden ja laadun varmistamiseen. Koulutustarjonta on pysynyt hyvänä. Henkilöstöäkin on riittänyt.

25.10.2021

Yhteystiedot

Teuvo Arolainen

viestintäpäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2518
Matkapuhelin:
+358 50 324 1195
Sähköposti:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT