Ledare
5
/2021

Teuvo Arolainen, chefredaktör

Kommunsektorn lockar på många sätt

Som bekant är det brist på arbetskraft i många kommunala yrken. Ytterst beror det på att utbud och efterfrågan på kunnig arbetskraft inte möts.

Teuvo Arolainen, Kuntatyönantajan päätoimittaja

Det ligger särskilt i kommuninvånarnas intresse att servicen kan produceras som sig bör. Det borde alla som kan påverka saken ha som mål. Att befläcka kommunsektorns rykte genom skildringar av elände är genant. Betydligt mer fruktbart är att söka nya metoder att underlätta arbetet och personaltillgången.

Kangasala kommun söker vårdpersonal genom att gå in för att vara en välkänd och attraktiv arbetsgivare. Det lönar sig inte att konkurrera med löner. I stället har personalen tillfrågats om vad som lockar dem. En god anda och möjlighet att få utbildning och påverka sitt arbete, har svaret lytt.

Även ett bra utbildningsutbud kan upprätthållas om attityderna ändras. Tiotals kommuner runtom i landet har under de senaste åren i samarbete med utbildningsanordnarna och utbildningsformerna tagit fram lösningar för att säkra tillgången och kvaliteten på utbildning. Utbildningsutbudet har hållits på en bra nivå. Också personalen har räckt till.

25.10.2021

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT