Kuntacaset
5
/2021

Teksti: Oili Valkila
Kuvat: Susanna Lyly

Kangasala tunnetuksi työnantajaksi

Sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne haluaa, että Kangasala on vetovoimainen ja tunnettu työnantaja. Kaupunki tarvitsee sote-alan työntekijöitä.

Marika Lanne, Kangasalan sosiaali- ja terveysjohtaja

Kangasalalla tehdään kaupunkia työnantajana tunnetuksi markkinoinnin keinoin.

− Rekrytoinnissa ei juuri ole uusia keinoja valittavissa, koska julkiseen toimijaan liittyy aina hallintomenettelyä itse rekrytoinnissa. Markkinoinnin keinoihin olemme sen sijaan havahtuneet, Kangasalan sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne kertoo.

Kangasalla huomattiin, ettei työntekijöistä kannata kilpailla palkalla. Naapurikunnat nostavat palkat pian samalle tasolle ja etumatka on mennyt.

Kaupungin sotessa lähdettiin miettimään, missä pulmat näkyvät pahimmin. Taustatyötä tehtiin.

− Mietimme markkinoinnin teoriaa kilpailukyvyn ja asiakaslupauksen kannalta, ja haimme yhdysmerkkejä asiakaskokemuksen ja työntekijäkokemuksen väliltä. Enää emme rekrytoi väkeä vaan kilpailemme työntekijöistä. Pelkkä ilmoittelu ei tuota hakijoita, vaan on löydettävä elementtejä, joilla tässä kisassa pärjätään.

Tukea markkinoinnista

− Mielikuvamarkkinointi ei enää toimi, vaan asioiden pitää perustua tosiseikkoihin. Siksi lähdimme hakemaan työntekijöiden kertomana sitä, mikä meillä täällä on hyvin, Lanne sanoo.

Sotessa markkinointi ei ole olennaisinta osaamista, joten tueksi tarvittiin mainostoimisto. Sopiva löytyi samasta yrityksestä, joka oli jokusen vuoden aiemmin luonut Kangasalalle uuden brändi-ilmeen.

− Heidän kanssaan lähdimme jatkamaan tätä työnantajabrändiä ja markkinoinnin teemaa. Helmikuussa aloitettiin työskentely työpajoilla, joihin saatiin heiltä ennakkokysymyksiä.

Marika Lanne haastatteli itse kahta sairaanhoitaja- ja kahta lähihoitajaryhmää selvitellen, mikä heidän mielestään Kangasalla on paremmin kuin muilla kunnilla; miksi Kangasala on hyvä työnantaja. Hankaluudet selviävät yleensä helposti, mutta hyvät puolet pitää onkia pinnalle.

Yhteistyötä oli aloiteltu jo pääluottamushenkilöiden kanssa vuoden 2020 alussa, mutta korona tuli ja jyräsi hyvän alun.  Työntekijöiden panos saatiin kuitenkin tehokkaasti haastattelujen kautta.

− Vetovoiman lisäksi on saatava myös pitovoimaa, jotta työntekijät haluavat pysyä työssään, eikä perälauta vuoda.

Mikä on paremmin kuin muualla?

Työntekijöiden palautteista nousi kaksi pääteemaa. Ensinnäkin työyhteisöt ovat hyviä ja työtovereista saa voimaa. Tärkeää on hyvä henki työpaikalla. Se nousi nimellä ”hyvän piiri”. Toiseksi noussut asia oli mahdollisuus päästä hyvin koulutukseen työssään. Omaan työhönsä saa vaikuttaa ja työntekijöitä kuullaan.

− Käytännössä kotihoidossa työntekijä voi esimerkiksi suunnittelussa vaikuttaa siihen, kuinka paljon kunkin asiakkaan luona vietetään aikaa. Meillä omaa työtään saa kehittää. Sitä myös edellytetään ja toivotaan työntekijöiltä, ja siihen kannustetaan.

Näiden keskeisten teemojen ympärille markkinointi lähti rakentumaan. Mainostoimisto on tukenut myös kilpailija-analyysin tekemisessä.

− Todettiin, että ympäryskunnatkaan eivät ole brändänneet tai tehneet näkyvää markkinointia, vaan heillä rekrytointi on ollut perinteistä, Lanne sanoo.

Kangasalan sosiaalityöntekijöitä istumassa ryhmässä. Kuvaaja Susanna Lyly.
Sosiaalityöntekijöiden ryhmä on yhdessä pohtinut, mitkä vinkit ehkä auttaisivat rekrytoinnissa ja millä tavoin työolosuhteita ja työhyvin­vointia voitaisiin edistää.

Rekrytointituloksia odotetaan vielä

Mainokset ja ilmoitukset ovat saaneet runsaasti klikkauksia, jopa 3 000 kappaletta lyhyessä ajassa.

− Kyllä siinä silti on vielä tekemistä, että suosio realisoituu työnhakijoiksi. Kunnallinen hakumenettely edellyttää aina tiettyjä muotoja. Se haastaa kuntapuolta, kun nykyään halutaan ketteryyttä ja notkeutta.

Vaikka työntekijöitä halutaan epätoivoisesti saada, ei töihin Lannen mukaan haluta valita ketä tahansa.

− Vaikka tekijäpulaa onkin, emme halua palkata ankeuttajia. Se liittyy voimakkaasti tuohon esiin nousseeseen hyvän hengen tärkeyteen työpaikalla, hän sanoo.

Hänen mukaansa jokaisen on hyvä kohdallaan miettiä, mitä huoneeseen astuessaan tuo tullessaan. Valaiseeko huoneen?

Kun kampanja avattiin, se pyöritti kahta mainosta, joista toisella haettiin sairaanhoitajia ja toisella sosiaalityöntekijöitä.

− Sairaanhoitajahakemuksia saatiin ja rekrytointeja tuli, mutta sosiaalityöntekijöihin vaikuttavuutta ei vielä ole löytynyt.

Henkilöstökin vaikuttaa somessa

Kampanjan digitaalisiksi alustoiksi valittiin LinkedIn, Facebook, Instagram ja Jodel. Lisäksi tehtiin google adds -mainontaa. LinkedIn jäi sittemmin pois, koska kohdeyleisö ei sitä käyttänyt.

− Meillä on ajatus, että osa henkilöstöstä voisi käyttää osan työajastaan tekemällä päivityksiä sosiaaliseen mediaan osoittaen todeksi sitä, mitä meillä luvataan. Se on kuitenkin vielä työn alla, Lanne sanoo.

Tarkoitus oli hänen mukaansa jossain vaiheessa myös kuvata videoita osoittamaan, miten hyvä henki työyhteisössä on ja miten hyvät ovat koulutus- ja kehittämismahdollisuudet. Koronan paluu kuitenkin työnsi toteutusta tuonnemmaksi.

Kaikki maksaa

Mainostoimiston käyttäminen ja työnkuvien muuttaminen vaativat taloudellisia resursseja.

− Tällainen ei ole koskaan halpaa, mutta ei ole sekään, että työvoimasta on pulaa, tulee sairauspoissaoloja ja vaihtuvuus kasvaa. Olimme jo jokusen vuoden kokeneet vaikeaksi muun muassa kesäsijaisten saannin. Päätimme tietoisesti tämän, että otamme apua, kun omat rahkeemme eivät riitä, Lanne sanoo.


Tämä työntekijöiden mielestä toimii Kangasalalla

  • Kilpailukykyiset palkat
  • Vuosilomat toiveiden mukaan
  • Työvuoroihinsa voi vaikuttaa
  • Hyvät koulutusmahdollisuudet
  • Mahdollisuus oman työn suunnitteluun
  • Joustoa vuorotyössä ja liukuva työaika vastaanottotyössä

25.10.2021