Sopimukset
5
/2021

Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö
Kuva: Freepik.com

Henkilöstösiirtoja valmistellaan

Hyvinvointialueet tarvitsevat toiminnan valmisteluun tietoja siirtyvästä henkilöstöstä. Yt-käsittely tietojen luovuttamisesta aloittaa henkilöstösiirtojen valmistelun.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo-­ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvin­vointi­alueille tammikuun alusta 2023. Tähän liittyy useita eri muutoksia, joista käydään yhteistoimintamenettelyjä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistoimintalain perusteella.

Hyvinvointialueet tarvitsevat toiminnan valmisteluun tietoja kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvästä henkilöstöstä.

Jotta palkansaajien palkka- ja palvelussuhdetietoja voidaan siirtää, kuntien ja kuntayhtymien on käytävä yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintamenettelyn ja muun informaation tarkoitus on kertoa henkilöstölle yleisellä tasolla, mitä tietoja hyvinvointialueelle ollaan siirtämässä.

Tietojen luovuttamista koskeva yt-menettely aloittaa hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvien yhteistoimintamenettelyjen sarjan.

Tietojen luovuttamista koskeva yhteistoimintakäsittely on oma kokonaisuutensa. Henkilöiden siirtyminen liikkeen luovutuksella hyvinvointialueille on oma yt-menettelynsä.

Oikeus tietojen saantiin perustuu lakiin

Hyvinvointialueiden oikeus saada tietoja siirtyvästä henkilöstöstä perustuu ns. voimaanpanolakiin. Hyvinvointialueilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen valmistelun kannalta välttämättömät tiedot alueen kunnilta, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueilta, sairaanhoitopiiriltä, erityishuoltopiiriltä ja pelastustoimelta.

Kuntien ja kuntayhtymien on siis luovutettava valmistelun edellyttämät välttämättömät tiedot liikkeen luovutuksen piirissä olevasta henkilöstöstä, joka on siirtymässä hyvinvointialueen palvelukseen.

Tiedot tarvitaan hyvissä ajoin

Hyvinvointialueet tarvitsevat tiedot hyvissä ajoin ennen kuin aluevaltuustot aloittavat 1. maaliskuuta 2022.

Tiedot on lisäksi päivitettävä vuoden lopussa 2022, koska henkilöstössä tapahtuu jatkuvasti vaihdoksia esimerkiksi sijaisuuksien tai uusien rekrytointien vuoksi tai koska palvelussuhdetiedot muuttuvat.

Tarve jatkuvaan informointiin

Yhteistoimintaelimen kautta on tarpeen pitkin matkaa antaa tilannetietoa jokaisen muutoksessa olevan organisaation henkilöstölle siitä, missä muutoksessa mennään. Voi myös olla, että hyvinvointialueen valmistelusta tulee tietoa tai tietopyyntöjä, jotka vaativat yhteistoimintaa kunnissa ja kuntayhtymissä.

Tukipalvelut voivat vaatia yt-menettelyn

Kunnissa ja kuntayhtymissä on käynnissä mittava kartoitus tukipalvelujen malleista. Mikäli kunta on keskitetysti tuottanut tukipalveluja, esimerkiksi kunnan keskuskeittiö on tehnyt ruuat sote-palveluihin, kouluille ja varhaiskasvatukseen, tukipalveluihin on tulossa muutoksia. Palvelukonseptia ja yhteistyön muotoja on mietittävä uudelleen.

Palvelutuotannon muutokset ja esimerkiksi tätä kautta muuttuvat työntekijöiden tehtävät voivat aiheuttaa tarpeen kunnassa käytävään erilliseen yt-menettelyyn.

Muutokset astuvat pääosin voimaan kuitenkin vasta 2023, kun liikkeen luovutuksella siirrettävä henkilöstö on ensin selvillä.

Liikkeenluovutuksen yt-menettely myöhemmin

Liikkeen luovutuksesta johtuvat yhteistoimintalain 11 § mukaiset yhteistoimintamenettelyt käydään vasta ensi vuonna, luultavammin syksyllä 2022.  Tässä korostuu kuntatyönantajien ja hyvinvointialueiden yhteistyö, jotta hyvinvointialueiden palvelukseen siirtyvästä henkilöstöstä saadaan tarvittava tieto hyvinvointialueiden käyttöön.


Roolit yt-prosesseissa

Hyvinvointialue

  • ohjaa alueellista valmistelua ja aikataulutusta
  • vastaa hyvinvointialueen väliaikaisen yt-elimen toiminnasta
  • informoi nykyisiä sote-työnantajia prosessista

Kunta

  • tiedottaa henkilöstölleen muutoksista
  • vastaa oman henkilöstön yt-menettelyjen toteuttamisesta
  • pitää yhteyttä hyvinvointialueen valmistelijoihin yhtenäisen tiedonkulun ja yhteisten prosessien osalta

26.10.2021

Yhteystiedot

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT