Lainsäädäntö
2
/2022

Aija Tuimala, yhteyspäällikkö

Alueet tulevat yhä enemmän todeksi

Hyvinvointialueiden aluevaltuustot ovat järjestäytyneet ja valinneet jäsenet eri toimielimiin. Alueiden johto on aloittanut työnsä.

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistäminen eteni merkittävään vaiheeseen maaliskuussa, kun aluevaltuustot järjestäytyivät ja valitsivat jäsenet eri toimielimiin. Todellisuudessa monen aluevaltuuston perehdyttäminen alkoi jo helmikuussa.

Alueiden johto aloittanut työnsä

Myös hyvinvointialuejohtajien virat on perustettu ja laitettu avoimeen hakuun, ensimmäiset on jo tehtäviin valittukin. Hyvinvointialuejohtajan valintaan saakka tehtäviä hoitavat määräaikaisesti alueilla nimetyt henkilöt.

Muihin johtaviin valmistelutehtäviin on nimetty määräaikaisesti tai osa-aikaisesti henkilöitä. Varsinaisesti uusiin virkoihin siirrytään liikkeen luovutuksella 1. tammikuuta 2023.

Palvelutoiminnan jatkuvuus on tärkeää varmistaa

Maaliskuulla aluevaltuustot ovat saaneet käsiteltäväkseen merkittäviä hyvinvointialueen perustamiseen liittyviä asiakirjoja. Vähintäänkin ensimmäinen versio hallintosäännöstä on hyväksytty toimintaa linjaavana asiakirjana. Myös strategian valmistelu on aloitettu.

Valmistelussa tärkeintä on saada aikaan uudet rakenteet ja varmistaa palvelutoiminnan jatkuvuus sekä turvallinen siirtymä myös henkilöstölle.

Kunnissa valmistellaan siirtymää kokoamalla tietoja

Kunnille tämä vuosi on ylimenovuosi, jolloin valmistellaan siirtymää kokoamalla tietoja niin omaisuudesta, vastuista kuin henkilöstöstä.

Lisäksi kunnan oman hallinnon ja palveluiden uudistamistarpeet ovat ajankohtaisia muun muassa tukipalveluiden ja yhtiörakenteiden uudelleenjärjestelyinä. Resurssien riittäminen sekä kaksoisroolit kunnan ja alueen tehtävissä ovat ajankohtaisia huolia kunnissa.

Sekä kunnissa että alueilla huoli taloudesta

Huoli taloudesta yhdistää niin kuntia kuin hyvinvointialueiden valmistelijoita. Valmistelurahoitus on pääosin turvattu, mutta sekä kuntien että hyvinvointialueiden tulevan vuoden rahoitus tarkentuu vielä tämän vuoden toiminnan pohjalta. Katse onkin jo kääntymässä hyvinvointialueen käynnistämisestä tulevaisuuden varmistamiseen.

Hyvinvointialueiden HR-valmistelijoiden verkoston työlistalla ovat monet jo aiemmin valmistelussa olleet asiat, mutta ne laajentuvat ja syvenevät valmistelujen edetessä.

YT-menettelyt, johdon nimeäminen, tukipalvelukysymykset sekä jääviyskysymykset ovat olleet juridiikkaryhmässä esillä. Johtamisen hyvät käytännöt ovat henkilöstöjohtamisen työryhmän käsittelyssä. Viime kokouksissa tarkemmin on käsitelty mm. työnantajakuvaa ja työvoiman saatavuutta sekä rekrytointia.


Henkilöstösiirrot tukipalveluissa vaativat vielä selvittelyä

Uudistuksen henkilöstösiirrot tapahtuvat lähtökohtaisesti henkilön töiden jakautumisen pohjalta. Mikäli henkilö tekee yli 50 prosenttia työstään hyvinvointialueelle siirtyviä palveluja, siirtyy tämä henkilö ja hänen tehtävänsä hyvinvointialueelle.

Jotta myös kunnan tarpeeseen varmistetaan oikea määrä resursseja, siirtyviä tehtäviä ja henkilöitä on syytä tarkastella kokonaisuutena ja kunnissa on muutettava toimenkuvia vastaamaan tilannetta 1. tammikuuta 2023 alkaen.

Tiedot siirtyvistä henkilöistä koottiin alueiden kunnista ensimmäisen kerran 28.helmikuuta mennessä. Joitakin puutteita lukuun ottamatta tiedot saatiin määräajassa. Koottujen tietojen pohjalta kunnista alueille siirtyvä henkilömäärä vastaa likimain KT:n antamaa arviota noin 216 000 siirtyvästä työntekijästä.

Lisäselvitystarvetta on ilmennyt muun muassa ruokahuollon, siivouksen, työterveyshuollon sekä hallinnon palveluissa. Näiden tukipalveluiden järjestäminen sekä kunnan että hyvinvointialueen näkökulmasta optimaalisesti voi vaatia myös yhtiöjärjestelyjä.

Hallituksen esitys kuntien tukipalveluiden yhtiöittämisestä on annettu siten, että liikkeen luovutusta ja yhtiöittämistä voisi rajatuissa tilanteissa siirtää vielä 1. tammikuuta 2024 saakka.

KT:n näkemyksen mukaan siirtymäaikaa ei tulisi ottaa käyttöön laajassa mitassa, koska se saattaa vaikeuttaa hyvinvointialueiden tukipalvelujen organisointia sekä lisätä epävarmuutta työntekijöiden asemasta. Lain odotetaan tulevan voimaan loppukeväästä.

10.4.2022

Yhteystiedot

Aija Tuimala

yhteysjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2198
Matkapuhelin:
+358 40 869 6494
Sähköposti:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT