KT-kulma
2
/2021

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Työvoiman saatavuus on varmistettava

Marinin hallitus kokoontuu huhtikuussa tärkeään hallituskauden puoliväliriiheen. Hallitukselta odotetaan koronakriisin exit-strategian ohella päätöksiä hallitusohjelman toteuttamisesta ja työllisyystavoitteen saavuttamisesta.

Markku Jalonen

Koronanepidemian aiheuttamat poikkeusolot ovat nostaneet näkyvästi esille julkisen työn arvon ja toimivien hyvinvointipalvelujen merkityksen koko yhteiskunnalle.

Lakisääteisten hyvinvointipalvelujen ja henkilöstön työhyvinvoinnin turvaamiseksi ammattitaitoista henkilöstöä on oltava riittävästi. Suomen väestön ikärakenteen kehitys kärjistää osaajapulaa.

Hallitusohjelman mukaiset uudet velvoitteet hoivamitoituksesta, hoitotakuusta ja muista henkilömitoituksista lisäävät entisestään työvoiman tarvetta. Hallitusohjelman mukaisia lainsäädäntöuudistuksia ei kyetä toteuttamaan ilman lisähenkilöstöä.

On välttämätöntä, että puoliväliriihessä päätetään kansallisesta toimenpideohjelmasta hyvinvointipalveluiden työvoimatarpeiden turvaamiseksi. Investoinnit sote- ja opetusaloille suunnattuun koulutuksen lisäämiseen ja työperäiseen maahanmuuttoon maksavat itsensä takaisin kansalaisten hyvinvointina ja korkeampana työllisyysasteena.

Sote- ja opetusalan koulutusmääriä on lisättävä sekä täydennys- ja muuntokoulutusmahdollisuuksia parannettava. Kelpoisuusehtoja ja henkilöstömitoituksia pitäisi pikemminkin joustavoittaa kuin kiristää.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat vedonneet hallitukseen työ- ja opiskeluperusteisen maahanmuuton lisäämiseksi. Eläkkeelle jo siirtyneiden osallistumista työmarkkinoille tulee kannustaa verotuksellisin keinoin. Tärkeää on myös edistää henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa.

21.4.2021

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT