KT-kulma
6
/2020

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja

50 vuotta kuntien työnantajaedunvalvontaa

Keskitetty työnantajaedunvalvonta alkoi kunta-alalla 1.12.1970, jolloin KT:n edeltäjää Kunnallista sopimusvaltuuskuntaa koskeva laki tuli voimaan.

Markku Jalonen

KT:n perustaminen ajoittuu keskitettyjen työmarkkinasopimusten aikakauden alkuun. Samaan aikaan tuli voimaan kunnallinen virkaehtosopimuslaki ja laki kunnallisista työehtosopimuksista. Myös ensimmäinen kunta-alan neuvottelu- ja sopimusjärjestelmää säätelevä pääsopimus sovittiin samoihin aikoihin.

Lakia uudistettiin vuonna 1987. Saman vuoden organisaatiouudistuksessa nimi muuttui Kunnalliseksi työmarkkinalaitokseksi ja lyhenne KT otettiin käyttöön. KT-lakia uudistettiin myös vuonna 1993, jolloin KT tuli osaksi Suomen Kuntaliittoa.

KT:n asema muuttuu merkittävästi, jos hallituksen sote-uudistus toteutuu. Lakiesitys kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnasta merkitsee, että kuntien ja kuntayhtymien lisäksi KT on hyvinvointialueiden valtakunnallinen työnantajaorganisaatio. Lakiesitys mahdollistaa myös sen, että kuntien ja hyvinvointialueiden määräysvallassa olevat osakeyhtiöt ja säätiöt voivat liittyä uuden KT:n jäseneksi.

KT:n edunvalvonnan ytimessä ovat aina olleet työ- ja virkaehtosopimukset ja niitä tukevat palvelut. Tehtäväkenttä on vuosien mittaan laajentunut ja muuttunut vaativammaksi. 2000-luvun alussa KT pääsi mukaan keskeisiin tupo-neuvotteluihin ja kolmikantavaikuttamiseen. Eläke-edunvalvonnan pöytiin saatiin edustus sitkeällä työllä vuonna 2014.

Tavoitteena on ollut saada paikka kaikkiin pöytiin, joissa tehdään kuntatyönantajia koskevia päätöksiä. 50-vuotias KT voikin olla kohtuullisen ylpeä saavutuksistaan. KT käy valtakunnalliset liitto- ja toimialakohtaiset työmarkkinaneuvottelut ja on myös keskusjärjestötason vaikuttaja.

2.12.2020

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT