KT-kulma
6
/2022

Markku Jalonen, toimitusjohtaja

Julkisen talouden tasapainosta huolehdittava

Eduskuntavaaleihin on aikaa enää muutama kuukausi, ja katseet kääntyvät vaalien jälkeen muodostettavaan hallitukseen.

Markku Jalonen toimitusjohtaja

Uuden hallitusohjelman merkitys on hyvin keskeinen työmarkkinoiden, hyvinvointipalveluiden ja julkisen talouden näkökulmasta. Vaikka keskitettyjä työmarkkinasopimuksia ei ole toistaiseksi enää tehty Sipilän hallituksen kilpailukykysopimuksen jälkeen, tulevankin hallituksen ohjelma tulee sisältämään suuren joukon työmarkkinoita laajasti koskevia kirjauksia.

KT:n valtuuskunta on hyväksynyt KT:lle hallitusohjelmatavoitteet. Niiden lähtökohtana on, että hyvinvointipalvelut turvataan parhaiten huolehtimalla julkisen talouden tasapainosta, toimivista työmarkkinoista ja henkilöstön riittävyydestä.

Työllisyysasteen pitäisi nousta 80 prosenttiin, jotta hyvinvointipalvelut, eläkkeet ja muu sosiaaliturva voidaan rahoittaa. Tarvitsemme lisää kannusteita työttömyys- ja sosiaaliturvajärjestelmään, jotta työn tekeminen olisi aina kannattavampaa kuin sosiaaliturvan varassa eläminen. Kunta- ja hyvinvointialan henkilöstön saatavuuden varmistaminen muun muassa riittävillä koulutusmäärillä, kelpoisuus- ja mitoitusvaatimuksia joustavoittamalla sekä työperäisellä maahanmuutolla täytyy nostaa keskiöön.

Työmarkkinajärjestelmän toimivuus sekä kansalaisten hengen ja terveyden turvaaminen edellyttävät työrauhajärjestelmän tarkastelua erityisesti yhteiskuntavaarallisten ja laittomien lakkojen osalta. Kunta- ja hyvinvointialan työnantajien noin kolme prosenttiyksikköä yksityisiä työnantajia suurempaa eläkemaksua on alennettava kilpailukyvyn parantamiseksi lähemmäs yksityisen sektorin maksutasoa.

Seuraavalla hallituskaudella tulisi pidättäytyä uusien velvoitteiden ja mitoitusten säätämisestä kunnille ja hyvinvointialueille. Henkilöstömitoituksia ja kelpoisuuksia tulisi arvioida uudelleen henkilöstön saatavuuden näkökulmasta. 

20.12.2022

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT