KT-kulma
1
/2021

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Johtaminen ja työnantajakuva parantuivat

Työterveyslaitoksen tuoreet tutkimukset osoittavat, että kunta-alan henkilöstö selvisi haastavasta koronavuodesta pääosin hyvin. Työyhteisöt kunnissa koetaan toimiviksi ja niissä on paljon sosiaalista pääomaa. Johtamisen ja työilmapiirin koettiin yleisesti parantuneen.

Markku Jalonen

Kuntien ja kuntayhtymien työnantajakuva on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Lähes 80 prosenttia tutkimukseen vastaajista olisi valmis suosittelemaan omaa työpaikkaansa ystävilleen.

Kunta-alan työoloista annetaan julkisuudessa usein aivan toisenlainen ja kielteinen kuva.  Taustalla voi olla myös ammattijärjestön esiin nostama negatiivinen kuva, jota käytetään edunvalvontatarkoituksessa välineenä omien tavoitteiden edistämiseen.

Joka tapauksessa koronapandemia vaikutti merkittävästi työjärjestelyihin kunta-alalla. Tutkimukset kertovat, että korona kuormitti epätasaisesti eri toimialoja ja ammattiryhmiä.

Kunta-ala ja kuntatyönantajat ovat panostaneet jo vuosikymmeniä työelämän kehittämiseen. Tuoreet tutkimustulokset kannustavat jatkamaan kuntien ja kuntayhtymien työelämän ja johtamisen kehittämistyötä.

KT:lla ja kunta-alan pääsopijajärjestöillä on takana pitkä historia yhteistoiminnallisesta tuloksellisuuden ja työelämän laadun edistämisestä. Yhteistoiminnallinen kehittämistyö jatkuu laaja-alaisena Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kuntekon, jälkeenkin.

KT tukee kuntatyönantajia, johtoa ja esihenkilöitä työnantajaverkostoissa monin tavoin johtamisen saralla. Lähijohtamisen Akatemia on suunnattu lähiesihenkilöiden johtamisen tueksi. Etänä enemmän -hanke keskittyy etätyön johtamisen haasteisiin ja kriisijohtamiseen. Soteliiderit-hankkeella tuetaan sote-työnantajien muutosjohtamista, strategista henkilöstöjohtamista ja muuta kehittämistyötä.

17.2.2021

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT