Pääkirjoitus
1
/2017

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

Turvaa ja oikeudenmukaisuutta työssä

Työturvallisuutta on viime aikoina tarkasteltu useissa tutkimuksissa. Tulokset toistavat toisiaan: kunta-alalla tietyissä tehtävissä koetaan jatkuvasti ulkopuolisten aiheuttamaa uhkaa ja väkivaltaa. Myös työtoverit kiusaavat toisiaan huomattavan usein.

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

Laki velvoittaa kunta-alan työnantajia pitämään huolta työntekijöiden turvallisuudesta. Lain kirjainta täytyy tietysti noudattaa, mutta samalla tulee huolehdittua ihmisten hyvinvoinnista ja työn tuottavuudesta.

Esimiehillä on valta ja voima pitää huolta työyhteisön turvallisuudesta. Tueksi on tarjolla monenlaisia neuvoja ja käytäntöjä, joilla esimies voi estää ja korjata ongelmia.

Työkaveritkin pystyvät tarttumaan vaikeaan tilanteeseen ketterästi. Helsingin kaupungin henkisen ensiavun malli, Hetipurku, on siitä hyvä esimerkki. Jo nopea, kevyt ja yksinkertainen keskustelu auttaa toipumaan.

Työterveyslaitoksen tuoreiden tutkimusten mukaan kunta-alan työyhteisöjen arjesta löytyy myös paljon hyvää. Kolme neljästä kuntien työntekijästä kokee työn imua useita kertoja viikossa, vaikka monet ovat kohdanneet rakenteellisia muutoksia ja työn sisältö on muuttunut. Työn imu on selvästi yleisempää kuin työuupumus ja työssä tylsistyminen.

ARTTU2-ohjelmaan kuuluvan tutkimuksen mukaan henkilöstöllä on runsaasti osaamista, ylpeyttä ammatistaan ja työn voimavaroja. Ne kannattelevat työhyvinvointia muutostenkin keskellä. Kunta10-tutkimus, taas osoittaa, että kuntatyöntekijät saavat aiempaa enemmän tukea esimiehiltään.

Kunnissa johtaminen koetaan aiempaa oikeudenmukaisemmaksi. Reilulla johtamisella on myönteisiä vaikutuksia, esimerkiksi sairauspoissaolot vähenevät.

Myös työyhteisön turvallisuuden takaaminen on oikeudenmukaisuutta.

7.2.2017

Yhteystiedot

Teuvo Arolainen

viestintäpäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2518
Matkapuhelin:
+358 50 324 1195
Sähköposti:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT