Ledare
1
/2017

Teuvo Arolainen, chefredaktör

Säkerhet och rättvisa i arbetet

Under den senaste tiden har det gjorts många undersökningar om arbetarskyddet. Resultaten upprepar sig: i vissa kommunala yrken och uppgifter får de anställda ständigt uppleva hot och våld från utomstående. Det är också vanligt att kolleger mobbar varandra.

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

Lagen förpliktar de kommunala arbetsgivarna att trygga personalens säkerhet på arbetsplatsen. Lagens bokstav ska givetvis följas, men säkerhet bidrar också till att de anställda mår bra och att arbetet är produktivt.

Säkerheten på arbetsplatsen ligger i chefernas händer. Det finns gott om råd och förfaranden som cheferna kan ta till för att förhindra och avhjälpa problem.

Också kollegerna kan ingripa i svåra situationer. Ett bra exempel är Helsingfors stads modell för psykologisk första hjälp, Hetipurku. Redan ett kort och enkelt samtal med en kollega kan hjälpa en anställd att återhämta sig.

Den som bara stirrar på säkerhetsbrister får ändå fel bild av vardagen på de kommunala arbetsplatserna. Färska undersökningar vid Arbetshälsoinstitutet visar att det också finns mycket som är bra. Tre av fyra kommunalt anställda känner arbetsglädje flera gånger i veckan, trots att många har fått uppleva strukturella förändringar och fått nya arbetsuppgifter. Arbetsglädje är betydligt vanligare än utbrändhet och leda.

En undersökning inom programmet ARTTU2 visar att personalen har hög kompetens, yrkesstolthet och resurser för arbetet. Dessa faktorer bidrar till att bevara arbetshälsan också under förändringar. Undersökningen Kommun10 visar för sin del att de kommunalt anställda får mer stöd av sina chefer än förut.

Ledarskapet upplevs ha blivit mer rättvist i kommunerna, och rättvist ledarskap har positiva verkningar, bland annat i form av minskad sjukfrånvaro.

Också tryggandet av säkerheten på arbetsplatsen är en fråga om rättvisa.

7.2.2017

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT