Lainsäädäntö
3
/2021

Anna Kukka, neuvottelupäällikkö

Työturvallisuuslakiin tulossa muutoksia

Eduskunnan käsittelyssä on muutoksia työturvallisuus­lakiin. Muutos­esitykset koskevat työajan ulkopuolista työhön liittyvää matkustamista ja yötyötä. Niiden on tarkoitus tulla voimaan lokakuun 2021 alussa.

Nuijan pää ylhtäältä kuvattuna. Kuva: Unsplash

Työturvallisuuslain muutoksia koskeva lakiesitys ohjaa työnantajia tekemään ennaltaehkäisevästi, aiempaa painokkaammin järjestelmällistä vaarojen arviointia ja vähentämään matkustamisesta sekä yötyöstä aiheutuvia terveyshaittoja. Tässä otetaan huomioon muun muassa työntekijän henkilökohtaisia edellytyksiä.

Työnantajan velvollisuuksia täsmennetään vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa

Lakiesityksessä työnantajan velvollisuutta työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa on täsmennetty. Uudeksi huomioitavaksi seikaksi on lisätty työajan ulkopuolella tapahtuva työhön liittyvä matkustaminen. 

Nykyisin työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Jos niitä ei voida poistaa, työnantajan on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.

Toimenpiteitä kuormittavuuden vähentämiseksi selvitettävä

Lakiesityksen mukaan työnantajalla on velvollisuus selvittää, millä toimenpiteillä työn kuormitustekijöitä voidaan vähentää niissä tilanteissa, joissa yötyötä tekevän työntekijän työtehtävien vaihtaminen tai siirtyminen päivätyöhön ei ole mahdollista.

Yötyötä tekevällä työntekijällä olisi oikeus saada työnantajalta selvitys seikoista, joiden vuoksi työtehtävien vaihtaminen tai siirtyminen päivätyöhön ei ole mahdollista aiheutuvasta terveysvaarasta huolimatta.

Selvitys on lakiesityksen mukaan annettava ainoastaan työntekijän sitä pyytäessä. Sen saisi antaa myös suullisesti.

Lakimuutos on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Sen on tarkoitus tulla voimaan 1. lokakuuta.

11.6.2021

Yhteystiedot

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT