Työelämän kehittäminen
4
/2023

Teksti: Hertta-Mari Kaukonen

Miten väkivallan riskiä voi vähentää työssä?

Työterveyslaitos on julkaissut työnantajan oppaita, joissa kerrotaan keinoista, joilla voi vähentää epäasiallisen käytöksen ja väkivallan riskiä. Epäasiallisen käytöksen riski kasvaa, jos työyhteisössä on epävarmuutta työn jatkumisesta tai epäluottamusta lähiesihenkilöön.

Potilas ja ensihoitajat ovat lähdössä yöllä ambulansilla sairalaan. Kuva: Mat Napo /Unsplash.
Kuva: Mat Napo /Unsplash.

Kunta-alalla noin joka kymmenes on kokenut epäasiallista kohtelua työpaikallaan. Epäasiallinen kohtelu on yhdistetty lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin. Epäasiallista kohtelua kokeneet myös poistuvat työnantajansa palveluksesta todennäköisemmin kuin muut työntekijät.

Työnantajilla on työturvallisuuslakiin perustuva velvoite taata turvallinen työympäristö. Kuntatyönantajan vaikutusmahdollisuudet työpaikkakiusaamiseen ja asiakasväkivaltaan -tutkimushankkeen mukaan myönteiset muutokset lähiesihenkilön ja työyhteisön toiminnassa olivat yhteydessä sekä vähentyneeseen epäasialliseen kohteluun että asiakasväkivaltatilanteisiin kunta-alan työpaikoilla kahden vuoden seurannassa.

Esimerkiksi opettajan väkivaltariskiin voitiin vaikuttaa hyvällä johtamisella. Avainasemassa ovat kollegojen tuki, yhteistyön kulttuuri, laadukas johtaminen ja päätöksenteon oikeudenmukaisuus.

 

Voit ladata Työterveyslaitoksen sivuilta oppaat Epäasiallinen käytös hallintaan ja Keinoja asiakasväkivallan ehkäisyyn.

15.9.2023