Sopimukset
4
/2016

Hannu Freund, neuvottelupäällikkö

Vuosityöaikajärjestelmien käyttöönotto etenee

Suuri osa ammatillisen koulutuksen järjestäjistä valmistelee vuosityöaikamallin käyttöönottoa. KT ja OAJ tukevat paikallista työtä yhteisillä vierailuilla.

KT ja OAJ sopivat huhtikuussa mallisopimuksesta, joka mahdollistaa ammatillisessa koulutuksessa paikalliseen sopimiseen perustuvan vuosityöaikajärjestelmän. Suuri osa ammatillisista opettajista ja tuhannet perusopetuksen opettajat voivat olla mukana vuosityöaikakokeilussa ensi lukuvuonna.

Moni ammatillisessa koulutuksessa työskentelevä haluaa olla mukana kehittämässä vuosityöaikajärjestelmää, jolla on tarkoitus korvata kokeiluvaiheen jälkeen OVTES:n osion C liitteet.

KT ja OAJ neuvottelevat järjestelmän kehittämisestä myös aikuisopetuksessa. Nyt neuvotellun vuosityöaikamallin perusrakenne ei kuitenkaan muutu.

Vuosityöaikakokeiluun osallistuva oppilaitos ottaa merkittävän harppauksen kohti tulevaisuuden järjestelmää, joka kattaa kaikki ammatillisen opetuksen opettajaryhmät yhdenvertaisin ja toimivin palvelussuhteen ehdoin.

Kehittämistyössä voi toki olla mukana KT:n työnantajaryhmän kautta, vaikka ei tähtäisikään kokeiluun vielä ensi lukuvuonna. Työryhmässä jaetaan työnantajien edustajien kesken esimerkiksi paikalliseen valmistelutyöhön liittyviä kokemuksia sekä KT:n ja OAJ:n kanssa yhdessä läpikäytyjä tulkintaohjeita.

Taustalla opettajan työn muutos

Ammatillisen koulutuksen opettajan työnmuutokset ovat lähivuosina niin suuria,  että opettamisesta puhutaan vain osana opettajan työtä. Opettajalta vaaditaan  uutta lähestymistapaa omaan työhönsä, kun oppiminen siirtyy yhä enemmän työpaikoille  ja määräytyy opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Ammatillisen koulutuksen opettajantyön keskiössä voikin jatkossa olla "opiskelijan oppimisen varmistaminen perinteisen opettamisen ja oppilasarvioinnin sijaan. Uusi opettajuus ei onnistu, ellei työnantaja voi palkita mistä tahansa sellaisestaopettajan työstä, joka tukee tätä uutta opettajuutta. Nykyinen OVTES ei siihen pysty.

Ensin selvitetään asiat, sitten paikallinen sopimus

Paikallisesta valmistelutyöstä suurin osa on opettajiston ja esimiesten perehdyttämistä järjestelmään ja paikallisten toimintatapojen luomista. Näitä ovat mm. työaikasuunnitelman ja -seurannan käytännön toteuttaminen sekä työaikaresursoinnin periaatteet.

Vaikka yksittäiseltä opettajalta ei vaadita suostumusta kokeiluun, on työnantajan pystyttävä yhdessä luottamusmiehen kanssa kertomaan opettajille, mitä kokeiluun osallistuminen tarkoittaa palkan ja työajan kannalta.

Kaikessa tässä KT:n ja OAJ:n asiantuntijat tukevat yhdessä kokeiluun lähtevää oppilaitosta.

Sopimusmääräykset neuvoteltu keskustasolla

Itse paikallisen sopimuksen sisällöstä (palkat, työaikamääräykset ym.) ei tarvitse enää neuvotella, sillä sopimuksen sisältö on määritelty KT:n ja OAJ:n välillä keskustasolla. Palkkausjärjestelmiä ei tarvitse avata, vaan paikalliset, nyt käytössä olevat palkkausjärjestelmät toimivat sellaisenaan myös vuosityöaikakokeiluissa.

Paikallisesti työnantajan ja luottamusmiehen tai paikallisyhdistyksen pitää toki päästä yhteisymmärrykseen mallin käytöstä. Tämän jälkeen keskustasolla neuvotellun mallisopimuksen mukainen paikallinen sopimus lähetetään hyväksyttäväksiKT:lle ja OAJ:lle.

Aika kypsä myös perusopetuksessa

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on saanut yhä useamman vakuuttuneeksi uuden työaikajärjestelmän tarpeesta myös perusopetuksessa. Viimeistään nyt ymmärretään, että opettajan työ ei ole yksin puurtamista vaan yhteistyötä esimerkiksi eri oppiaineiden opettajien välillä.

Opettajan työn muuttuessa nousevat vaatimukset siitä, että oppiainekohtaiset erot palvelussuhteiden ehdoissa tulisi korvata yksilökohtaisiin tarpeisiin perustuvalla työajan resursoinnilla.

14.9.2016

Yhteystiedot

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT