Sopimukset
4
/2021

Teksti: Kaisa Koskela
Kuva: Eeva Anundi

Sopimusjärjestelmä muuttui

Kunta-alan sopimustoiminnassa toteutui syyskuun alussa uudistuksia. Lähes puolella henkilöstöstä vaihtui sopimusala.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä ollut sosiaali- ja terveysalan henkilöstö on siirretty syyskuun alusta alkaen SOTE-sopimuksen piiriin. Sopimus on kunta-alan suurin yksittäinen virka-­ ja työehtosopimus.

– Ensi vaiheessa kyse on kunta-alan henkilöstöä koskevasta muutoksesta. SOTE-sopimuksessa on edessä laajat neuvottelut hyvinvointialueihin sovellettavista palkkaus- ja työaikajärjestelmistä, kertoo neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas.

Sopimusjärjestelmää muutti tänä syksynä myös varhaiskasvatuksen opettajien siirtäminen KVTES:stä kunnallisen opetushenkilöstön virkaehtosopimuksen (OVTES) piiriin. Opetusalan sopimukseen siirtyivät muun muassa päiväkodin kelpoiset johtajat, varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat.

– Siirtyvien opettajien palvelussuhteen ehdot eroavat OVTES:in muista ehdoista. Siirtyneisiin opettajiin noudatetaan KVTES:stä tuttuja ehtoja  työajoissa ja vuosilomissa. He ovat myös työaikalain piirissä, toisin kuin muu OVTES:n henkilöstö, neuvottelupäällikkö Hannu Freund sanoo.

Työnantajat haluavat välttää varhaiskasvatuksen opettajien palvelussuhteiden ehtojen turhaa eriytymistä verrattuna muuhun päiväkodin henkilöstöön.

– Toivottavasti pystymme pitämään päiväkodeissa sovellettavat sopimusmääräykset toimintaa ja sen johtamista tukevana, Freund sanoo.

Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä muuttuu ennennäkemättömän laajasti, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. 

– Nykyiset kunnalliset virka- ja työehtosopimukset jakaantuvat kuntatyönantajille ja hyvinvointialuetyönantajille, kertoo Nybondas-Kangas.

Kunta-alalle jää uudistunut KVTES ja OVTES. Viime sopimuskierroksen neuvotteluissa sovittiin, että kunta-alalle jää uusi teknisen alan sopimus. Hyvinvointialueille siirtyvät SOTE-sopimus ja Lääkärisopimus. 

– Lisäksi osa hyvinvointialueiden henkilöstöstä kuten hallinnon, toimisto- ja tukipalveluiden henkilöstöstä siirretään yleiseen sopimukseen. Erikseen on vielä sovittava, mihin sopimukseen sairaalatekninen henkilöstö sekä palo- ja pelastustoimen henkilöstö siirtyvät, kertoo Nybondas-Kangas. 

Uusi KT-laki mahdollistaa sen, että KT:n uuteen organisaatioon perustetaan yritysjaosto kuntien ja hyvinvointialueiden omistamille yhteisöille. Jaoston alaisuudessa ovat yrityssektorin työehtosopimukset.

– Työ- ja virkaehtosopimusten kehittämistyö jatkuu kuntasektorilla sekä uusilla hyvinvointi- ja yrityssektorilla usean vuoden ajan, arvioi Nybondas-Kangas.


SOTE-sopimuksesta suurin sopimusala

Vuonna 2020 kuntasektorilla työskenteli 425 360 palkkaa saanutta henkilöä, joista 74 prosenttia kuului KVTES:iin. 1.9.2021 voimaan tulevat sopimusmuutokset vaikuttavat nykyisten KVTES:n ja OVTES:n henkilöstömääriin.

SOTE-sopimus tulee olemaan suurin kuntasektorin sopimusala. Arvion mukaan SOTE-sopimuksen piiriin kuuluu noin 180 000 palkansaajaa. KVTES:n sopimusalaan kuuluu jatkossa noin 120 000 ja OVTES:n piiriin noin 80 000 palkansaajaa.

Sivulla esitetyt luvut perustuvat kuntasektorin lokakuun 2020 palkkatilastoon ja sisältävät ainoastaan palkkaa saaneen henkilöstön.

Uudet sopimusalat kunta-alalla 1.9.2021 ja niiden henkilöstö

  • Sote-sopimus*: 177 500 (42 prosenttia)
  • KVTES*: 120 200 (28 prosenttia)
  • OVTES*: 80 600 (19 prosenttia)
  • TS: 23 300 (6 prosenttia)
  • LS: 17 400 (4 prosenttia)
  • TTES: 5 500 (1 prosentti)
  • Muut: 800 (0 prosenttia)

*Arvio elokuu 2021, tieto tarkentuu lokakuun 2021 tilaston valmistuttua

15.9.2021