Sopimukset
1
/2021

Hannu Freund, neuvottelupäällikkö

Jaettu johtajuus yleistyy opetusalalla

Peruskouluissa ja lukioissa johtaminen koetaan yhä harvemmin vain rehtorin ja apulaisrehtorin tehtävänä. Rehtorien tehtävien jakamiselle löytyy paljon hyviä syitä.

Piirroskuva ihmisistä keskustelemassa pöydän ja tietokoneiden ääressä.

Koronapandemia, sisäilmaongelmat ja kouluverkon uudistaminen ja muut tilanteet, joihin on vaikea varautua ennalta, lisäävät rehtorien työtaakkaa. Rehtorien ja koulunjohtajien työaikajärjestelmät eivät sisällä korvauksia työajan ylityksistä samalla tavalla kuin esimerkiksi KVTES:n piirissä olevilla.

Peruskoulun rehtorin viranhaltijoilla on lukuvuositasolle tasoittuva toimistotyöaika. Työaikaan sisältyy vaatimus tavoitettavuudesta virka-ajan ulkopuolella, vaikka varsinaista varallaoloa ei voida edellyttää. Työaikaa seurataan, mutta työaikaa ei voi ylittää. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että viikonloppuisin tai iltaisin tehdyn työn mukainen työaika tulee tasata työviikkojen aikana.

Esihenkilötyötä ei voi jakaa

Vastuu koulun johtamisesta kuuluu rehtorille, mutta mahdollisten apulaisrehtorien lisäksi johtamisessa voidaan hyödyntää myös muuta opettajistoa. Yksittäisillä opettajilla voi olla rehtoria parempaa osaamista jostain tietystä tehtävästä tai aiheesta, sekä myös halua monipuolisempaan työnkuvaan. Tällöin on kaikkien etu, että rehtori delegoi työtään kyseiseen tehtävään sopivalle opettajalle ja kykenee itse huolehtimaan paremmin kokonaisuudesta.

Monia johtamisen hallinnollisia tehtäviä voi jakaa, mutta yhteisön esihenkilön tehtävät ja rooli ei kuulu jaettuun johtajuuteen. Jaettu johtajuus auttaa tilapäisissä ja vaihtelevissa kuormittavissa tilanteissa. Delegoinnista voi olla hyötyä myös mahdollisissa apulaisrehtorien rekrytoinneissa, kun on jo kokemusta hakijoiden soveltuvuudesta tehtävään.

Tukea ja tietoa jaettuun johtajuuteen

Jaettu johtajuus tarvitsee tuekseen selkeät resurssointi- ja palkitsemisperusteet. Peruskoulujen opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmässä opettajien palkitseminen koostuu monista jopa sirpaleisista työaikamääräyksistä. Työmäärä, sen selkeä resurssointi ja työtuntien seuranta on vaikeaa.

OVTES 2020–2021 sisältää 1.8.2020 voimaan tulleita määräyksiä, joiden perusteella voidaan muun muassa korvata opettajille rehtorin heille siirtämiä tilapäisiä hallinnollisia tehtäviä. Näihin kannattaa tutustua ja huomioida niiden tarjoamat mahdollisuudet erityisesti vaihtelevissa ja yllättävissä tilanteissa, joihin ei pysty vastaamaan apulaisrehtorijärjestelmän kautta. Apulaisrehtorin virkaa ei voi perustaa työmäärän tilapäisiin vaihteluihin.

KT:n asiantuntijat ohjeistavat mielellään jaetun johtajuuden palkitsemisessa kuntia.

17.2.2021

Yhteystiedot

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT