KT-kulma
5
/2011

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Foto: Matti Immonen

Ramavtal inledde förhandlingarna

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingar som pågått sedan början av augusti ledde efter många om och men till en ny slags arbetsmarknadsmodell, ett ramavtal. I Finlands arbetsmarknadshistoria befinner sig det nya avtalskonceptet någonstans mellan branschvisa förhandlingar och de tidigare centrala inkomstpolitiska lösningarna.

Markku Jalonen, kuvaaja Matti Immonen

Det essentiella är att överenskommelserna i ramavtalet endast gäller avtalsperiodens längd och kostnadsramen. Avtalsperioden är 25 månader, men den senare delperioden kan förkortas eller förlängas enligt bransch. Den nya avtalsperioden börjar i regel när gällande avtal löpt ut i respektive bransch.

Inom kommunsektorn görs en avtalsenlig höjning på 2,4 % under den första delperioden på 13 månader som inleds den 1 januari 2012 och en höjning på 1,9 % under den andra delperioden på 12 månader. De avtalsenliga höjningarna omfattar inom samtliga avtalssektorer både löneförhöjningar och andra kostnadspåverkande ändringar i anställningsvillkoren. Inom de branscher som ansluter sig till ramavtalet betalas dessutom en engångspott på 150 euro.

Till ramavtalet hör ett omfattande så kallat kvalitetspaket. Regeringens insatser är där av avgörande betydelse. Katainens regering deltar i ramavtalets kvalitetspaket med flera hundra miljoner euro och kompenserar kommunerna för kostnaderna för engångspotten på ca 60 miljoner euro.

Den nya arbetsmarknadsmodellen svarar i stort sett på de mål som KT framförde redan i början av hösten. Den föreliggande lösningen blir dock dyr för kommunerna och kvalitetspaketet växte och blev större än väntat. Bland bakgrundsfaktorerna var det främst arbetsmarknadsläget inom den tekniska industrin med hotande arbetskonflikter som krävde ett ramavtal för att lösas.

Det över tvååriga avtalet som framförhandlats i en exceptionellt osäker omvärld gör den kommunala ekonomin mera förutsägbar än vad den varit under de senaste åren med förbundsvisa förhandlingar. Vi måste ändå komma ihåg att ramavtalets öde och bredd avgörs slutligt först den 25 november efter de avslutade branschvisa förhandlingarna. Förhandlingarna inom kommunsektorn inleddes 20.10.

18.10.2011

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT