KT-kulma
4
/2020

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirectör

Avtalsuppgörelsen skapar stabilitet för kommunerna

Vid de utdragna avtalsförhandlingarna inom kommunsektorn nåddes slutligen en avtalsuppgörelse efter många om och men. Avtalen undertecknades i mitten av juni. Förhandlingsprocessen pågick i ett år. I slutskedet fördes förhandlingarna på distans i den exceptionella krissituation som coronapandemin förorsakade

Markku Jalonen toimitusjohtaja

Eftersom de frågor som förhandlingarna gällde var omfattande och svåra, präglades förhandlingarna av ett ständigt hot om kris och förflyttning av avtalsuppgörelsen till hösten. Den nådda uppgörelsen som följer den allmänna linjen ger kommunsektorn önskad stabilitet och förutsägbarhet.

Arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet slopades inom den privata sektorn genom ersättande bestämmelser och detta genomfördes också i de kommunala avtalen.

Revideringen av huvudavtalet innebär den mest omfattande reformen av avtalssystemet i hela KT: s historia. Många arbetsgrupper håller nu på att inleda krävande förhandlingar som förväntas sträcka sig över flera år.

Den lösningsorienterade förhandlingskulturen inom kommunsektorn blev hårt prövad. En utvärdering av förhandlingsrundan och gemensamma åtgärder av parterna för att öka förtroendet är nödvändiga med tanke på fortsättningen.

I statsbudgeten för nästa år måste de kommunala arbetsgivarnas verksamhetsförutsättningar tryggas. Den kommunala ekonomin är i sämre skick än någonsin och kommunerna behöver mer ekonomiskt stöd.

Utöver de ekonomiska stimulansåtgärderna behövs konkreta beslut om sysselsättningsåtgärder och trovärdiga utsikter för åtgärdernas verkningsfullhet. Det är allt viktigare att uppnå regeringsprogrammets sysselsättningsmål. Det förutsätter bland annat att det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa reformeras och att tilläggsdagarna för utkomstskyddet för arbetslösa begränsas.

8.9.2020

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT