Prenumerera på KT-lehti

KT-lehti visar kommun- och välfärdssektorns arbetsgivare vägen till ett bättre arbetsliv och erbjuder ett digert informationspaket sex gånger om året.

KT-lehti ger arbetsgivarna inspiration att skapa bättre arbetsplatser. Vi erbjuder sakkunnig information, nya synvinklar, intressanta berättelser och praktiska redskap.

Beställ KT-lehti till din arbetsplats eller hem

Du kan prenumerera på tidskriften eller meddela om ändrade kontaktuppgifter genom att skicka dina kontakt- och faktureringsuppgifter till adressen ktlehtitilaus(at)kt.fi.

KT-lehti utkommer sex gånger per år

Utgivningsdagarna år 2024 är följande:

  1. numret utkommer 23.2.
  2. numret utkommer 19.4.
  3. numret utkommer 14.6.
  4. numret utkommer 20.9.
  5. numret utkommer 8.11.
  6. numret utkommer 13.12.

Prenumerationspris

År 2024 är priset för en fortlöpande prenumeration 52 euro/år. En årsprenumeration kostar 64 euro/årgång. Försäljningen av tidskriften är momsfri (skattefri försäljning, MomsL 4 §).

Tidskriften kan beställas som fortlöpande prenumeration eller som årsprenumeration för ett kalenderår åt gången.

Beställningar skickas direkt till KT. Vi har slutat att anlita prenumerationsombud. Den nya praxisen beror på mervärdesbeskattningen.

Uppsägningsvillkor

Du kan säga upp din prenumeration genom att skicka ett meddelande till ktlehtitilaus(at)kt.fi

En fortlöpande prenumeration bör avbeställas senast inom januari. Då avbryts beställningen vid slutet av faktureringsperioden.

Om avbeställningen görs efter januari, debiterar vi för tidskrifterna för ett år, dvs. 50 euro. En årsprenumeration kan inte avbrytas, eftersom det är en tidsbestämd prenumeration.  

Ytterligare information

KT-lehti: prenumerationer och fakturering

E-post:
ktlehtitilaus@kt.fi