Prenumerera på KT-lehti

En god arbetsgivarpolitik är en viktig framgångsfaktor för kommunerna. Tidskriften Kuntatyönantaja ger information och bakgrundsfakta som behövs i arbetsgivarverksamheten och för att utveckla arbetsgivarpolitiken.

KT:s sakkunniga skriver artiklarna i KT-lehti som är avsedd att vara ett verktyg för personalförvaltningen i kommunerna och samkommunerna. KT-lehti innehåller information för arbetsgivare som inte finns att tillgå någon annanstans. 

Beställ KT-lehti till din arbetsplats eller hem

Du kan prenumerera på tidskriften eller meddela om ändrade kontaktuppgifter genom att skicka dina kontakt- och faktureringsuppgifter till adressen ktlehtitilaus(at)kt.fi.

KT-lehti utkommer sex gånger per år

Utgivningsdagarna år 2022 är följande:

  1. numret utkommer 10.2
  2. numret utkommer 13.4
  3. numret utkommer 10.6
  4. numret utkommer 16.9
  5. numret utkommer 28.10
  6. numret utkommer 14.12

Prenumerationspris

År 2022 är priset för en fortlöpande prenumeration 50 euro/år. En årsprenumeration kostar 60 euro/årgång. Försäljningen av tidskriften är momsfri (skattefri försäljning, MomsL 4 §).

Tidskriften kan beställas som fortlöpande prenumeration eller som årsprenumeration för ett kalenderår åt gången.

Beställningar skickas direkt till KT. Vi har slutat att anlita prenumerationsombud. Den nya praxisen beror på mervärdesbeskattningen.

Uppsägningsvillkor

Du kan säga upp din prenumeration genom att skicka ett meddelande till ktlehtitilaus(at)kt.fi

En fortlöpande prenumeration bör avbeställas senast inom januari. Då avbryts beställningen vid slutet av faktureringsperioden.

Om avbeställningen görs efter januari, debiterar vi för tidskrifterna för ett år, dvs. 50 euro. En årsprenumeration kan inte avbrytas, eftersom det är en tidsbestämd prenumeration.  

Ytterligare information

KT-lehti: prenumerationer och fakturering

E-post:
ktlehtitilaus@kt.fi