Ledare
3
/2020

Teuvo Arolainen, chefredaktör

Flexibla kommuner

En kris kan definieras som en plötslig och överraskande händelse som utgör ett hot mot människors liv eller hälsa eller samhällets existens. Gamla koncept fungerar inte längre.

Päätoimittaja Teuvo Arolainen

Coronaepidemin har utan tvekan orsakat en svår kris. I undantagsförhållandena har kommunernas och samkommunernas verksamhet rubbats på ett aldrig tidigare skådat sätt. Den kommunala ekonomin är usel sedan tidigare. Dessutom har vi haft undantagsstämning också i avtalsförhandlingarna.

Kuntatyönantaja byter med detta nummer skepnad, struktur och delvis också innehåll. I fortsättningen är tidskriften indelad i tre sektioner: arbetsmarknadsfrågor, servicejournalistik och ett växlande tema, nu undantagsförhållandena. 

Krisen har varit en vändpunkt och också fört med sig något gott: kommunerna har varit överraskande flexibla med att omorganisera sin service. Till exempel i Hyvinge har personalen på ett kreativt sätt övergått till nya uppgifter.

Samtidigt har det omtalade digitala språnget blivit verklighet. Museerna har haft virtuella utställningar. Distansarbete har för många blivit en fungerande vardag till den grad att de framtida behoven av lokaler kan påverkas. 

27.5.2020

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT