KT-kulma
3
/2022

Markku Jalonen, verkställande direktör

Historiskt svår arbetstvist

I skrivande stund har kommunsektorn ännu inte lyckats få något avtal och arbetsfred. Förlikningsnämnden lade i maj fram ett förlikningsförslag som KT, FOSU och JAU var beredda att godkänna. För Tehy och Super verkar ingenting tillräckligt och fackorganisationerna förkastade även detta förlikningsförslag.

Markku Jalonen toimitusjohtaja

KT, FOSU och JAU har förhandlat om ett separat avtal utifrån nämndens förslag. Förhandlingarna har än så länge varit resultatlösa på grund av fackorganisationernas tilläggsvillkor. Förlikningsnämndens arbete fortsätter sannolikt i varje fall.

Förhandlingarna och medlingen har hela tiden försvårats av den inflammerade relationen mellan fackorganisationerna samt av att förhandlingarna och målsättningarna behandlats i offentligheten. Sote rf har förkastat alla förlikningsförslag och kräver alltjämt större löneförhöjningar än andra.

Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt inledde, i strid med KT:s ståndpunkt, lokala förhandlingar om löneförhöjningar med Sote rf samtidigt som den riksomfattande arbetstvisten pågick. Detta medförde olägenheter för medlingen och arbetsgivarintressebevakningen. Sjukvårdsdistriktet stötte så småningom på svårigheter och tvingades avbryta de lokala förhandlingarna.

Arbetsfred uppnås endast genom riksomfattande kollektivavtal. En absolut förutsättning för en lyckad arbetsgivarintressebevakning är att KT och de lokala kommunala arbetsgivarna, såväl inom social- och hälsovården som övriga sektorer, står i enad front och tar hänsyn till de kommande välfärdsområdena. Detta gäller i synnerhet i en arbetstvist.

KT, FOSU och JAU har i förhandlingarna visat vilja och förmåga att kompromissa genom att godkänna förlikningsnämndens förslag. Även av Sote rf förväntas genuin förhandlingsvilja. KT är berett att fortsätta förhandlingsarbetet för att nå en lösning.

9.6.2022

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT