KT-kulma
4
/2022

Markku Jalonen, verkställande direktör

Hänsynslöst spel med människoliv

De kommunala kollektivavtalen, som godkänts av KT, FOSU och JAU, samt den tillhörande arbetsfreden gäller cirka två tredjedelar av kommunsektorns personal. Arbetsfredens värde framhävs efter en exceptionellt svår arbetsmarknadsvår. Tre års arbetsfred ger kommunsektorn och välfärdsområdena stabilitet och förutsägbarhet.

Markku Jalonen toimitusjohtaja

KT återupptog förhandlingarna med Super och Tehy genast efter sommaruppehållet. Efter bara några få möten skapade organisationerna kris i förhandlingarna genom livshotande strejkvarsel. Medlingen i arbetstvisten leds åter av riksförlikningsmannen.

Tehy och Super har vägrat utföra något skyddsarbete i vården av patienter i kritiskt tillstånd. För första gången i Finlands arbetsmarknadshistoria och även internationellt sett riktas strejkerna mot intensivvårdsavdelningar och äldreomsorg utan skyddsarbete.

Organisationernas hänsynslösa agerande utgör ett omedelbart hot mot liv och hälsa för medborgare som är i livsfara. Det är nödvändigt att stifta en patientsäkerhetslag.

Avtalsuppgörelsen för kommunsektorn ger även vårdarna betydande löneförhöjningar. Den höjer vårdarnas löner med i snitt cirka 10 procent under tre års tid. Lönen för en enskild vårdare stiger i snitt med över 300 euro i månaden. Dessutom höjer löneharmoniseringen i samband med välfärdsområdesreformen vårdarnas löner med i snitt cirka sex procent. Detta ökar vårdarnas lön med i snitt cirka 200 euro i månaden.

I den privata sektorns kollektivavtal har man vanligen avtalat om arbetsfred bara för ett år. Då inflationen ökar allt mer skulle en avtalsperiod på minst två år ha varit ett bättre alternativ. Arbets­freden är i fara och 2023 års avtalshöjningar blir nu klart dyrare för arbetsgivarna.

14.9.2022

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT