KT-kulma
5
/2022

Markku Jalonen, verkställande direktör

Arbetsfred efter svår förhandlingsrunda

KT och Sote rf godkände slutligen riksförlikningsmannens förlikningsförslag i parternas långvariga arbetstvist. Godkännandet tryggar en omfattande arbetsfred och välfärdstjänsterna för medborgarna i tre år.

Markku Jalonen toimitusjohtaja

Arbetsfredens värde och betydelse framhävdes i den historiskt svåra förhandlingsrundan. Godkännandet av förlikningsförslaget skapar förutsättningar för de nya välfärdsområdena att inleda verksamheten på ett mer kontrollerat sätt vid personalöverföringarna. Den lokala avtalsverksamheten kan nu förberedas med alla fackorganisationer.

Det godkända förlikningsförslaget baserar sig på den avtalsuppgörelse för kommun- och välfärdssektorn som lades fram i juni, som i sin tur baserar sig på förlikningsnämndens förlikningsförslag. Vid förlikningen fann man en lösning på arbetstvisten framför allt i fråga om löneharmoniseringen, som baserar sig på en kalkyl gjord med de bästa uppgifter KT har tillgång till.

I välfärdsområdesreformen uppstår behovet av löneharmonisering till följd av överlåtelser av rörelse och förändringskostnader när lönesystemet läggs om. Nu kom man överens om hur och med vilken tidtabell den lagstadgade löneharmoniseringen på 6 procent och kostnaden för reformen av lönesystemen ska genomföras i SH-avtalet. 

Efter att överenskommelsen nåtts publicerade Sote rf sina egna tolkningar av förlikningsförslaget. De avviker väsentligt från KT:s och riksförlikningsmannens tolkning av förlikningsförslaget. Dessutom påstod Tehys företrädare offentligt att KT ljög. Påståendet är helt exceptionellt och ogrundat. Sote rf verkar också efter förlikningen fortsätta att undergräva förhandlingskulturen. KT:s förhandlare handlar under tjänsteansvar och står bakom det som överenskommits i förlikningsförslaget.

28.10.2022

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT