KT-kulma
5
/2011

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Matti Immonen

Raamisopimus käynnisti kunta-alan neuvottelut

Elokuun alussa alkaneet työmarkkinakeskusjärjestöjen vaiherikkaat neuvottelut uudenlaisesta työmarkkinamallista eli raamisopimuksesta johtivat lopulta tulokseen. Suomen työmarkkinahistoriassakin uudenlainen sopimustyyppi sijoittuu liittotason neuvotteluiden ja aiempien keskitettyjen tupo-ratkaisujen välimaastoon.

Markku Jalonen, kuvaaja Matti Immonen

Olennaista on, että raamisopimuksessa on sovittu vain sopimuskauden pituus ja sen kustannusraami. Sopimuskauden pituus on 25 kuukautta, mutta sen jälkimmäistä jaksoa voidaan alakohtaisesti lyhentää tai pidentää. Eri aloilla uusi sopimuskausi alkaa pääsääntöisesti, kun nyt voimassaolevat sopimukset päättyvät.

Kunta-alalla 1.1.2012 alkavan 13 kuukauden jakson sopimuskorotus on 2,4 % ja sitä seuraavan 12 kuukauden 1,9 %. Sopimuskorotukset pitävät sisällään kaikilla sopimussektoreilla sekä palkankorotukset että muut kustannusvaikutteiset työ- ja virkaehtojen muutokset. Raamisopimukseen mukaan tulevilla aloilla maksetaan lisäksi 150 euron kertaerä.

Raamisopimukseen liittyy osana laaja ns. laatupaketti, jonka toteuttamisessa maan hallituksen toimet ovat ratkaisevia. Kataisen hallitus osallistuu raamisopimuksen laatupakettiin sadoilla miljoonilla euroilla ja kompensoi kunnille kertaerästä aiheutuvat noin 60 miljoonan euron kustannukset.

Uusi työmarkkinamalli vastaa pitkälti niitä tavoitteita, joita KT esitti jo alkusyksystä. Tosin nyt syntynyt ratkaisu on kunnille kallis ja laatupaketti venyi ennakoitua laajemmaksi. Taustalla oli ennen muuta teknologiateollisuuden työmarkkinatilanne työtaistelu-uhkineen ja sen ratkaiseminen raamisopimuksella.

Poikkeuksellisen epävarmassa toimintaympäristössä neuvoteltu ja yli kaksivuotinen sopimus tuo muutaman edellisen vuoden liittokierroksen jälkeen enemmän ennustettavuutta kuntatalouteen. On muistettava, että lopullisesti raamisopimuksen kohtalo ja kattavuus ratkeavat vasta alakohtaisten neuvottelujen jälkeen marraskuun 25. päivään mennessä. Kunta-alan neuvottelut käynnistyivät 20. lokakuuta.

18.10.2011

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT