Lainsäädäntö
1
/2022

Jenni Aaltonen, työmarkkinalakimies

Aluevaltuusto valitsee hyvinvointialuejohtajan

Hyvinvointialuejohtaja valitaan julkisella hakumenettelyllä. Henkilöstö sen sijaan siirtyy hyvinvointialueelle voimaanpanolain automaattisen liikkeen luovutuksen periaatteen nojalla.

Hyvinvointialuejohtajan virasta säädetään laissa hyvinvointialueesta, jonka mukaan hyvinvointialue johtajan valitsee valtuusto joko toistaiseksi tai määräajaksi.

Hyvinvointialuejohtajan virka on uusi ja se on laitettava julkiseen hakuun. Virka voidaan avata sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt hallintosäännön, perustanut viran sekä päättänyt viran kelpoisuusehdoista.

Käytännössä siis hakuprosessi alkanee maaliskuussa. Hyvinvointialuejohtaja voisi aloittaa tehtävässään aikaisintaan kesäkuussa. 

Ennen kuin hyvinvointialuejohtaja on valittu, virkaa voi hoitaa vt. hyvinvointialuejohtaja, joka voidaan valita valtuuston ensimmäisessä kokouksessa ilman perustettua virkaa.

Muut johtajavalinnat

Aluevaltuusto perustaa myös muita johtavia virkoja hyvinvointialueelle. Käytännössä voi olla tarvetta täyttää johtajavirkoja jo ennen vuotta 2023.

Jos johtavia virkoja täytetään siten, että virat jatkuvat myös liikkeen luovutushetken jälkeen, on tärkeää huomioida, että tällaisessa ennakollisessa sisäisessä valintaprosessissa ovat mukana kaikki hyvinvointialueelle siirtyvät henkilöt.

Lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 4 §:n mukaisesti virkojen hakuun ei noudateta julkista hakumenettelyä silloin, kun on kyse muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottamisesta virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä tai muu näihin rinnastettava hallintosäännössä määrätty peruste.

Julkista hakumenettelyä ei siten noudateta edellä mainituissa johtajavalinnoissa. Julkinen hakumenettely tulee kyseeseen ainoastaan silloin, jos sopivaa henkilöä ei löydy sisäisessä kartoituksessa.

Henkilöstön ei täydy hakea omaan tehtäväänsä

Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle voimaanpanolain automaattisen liikkeen luovutuksen periaatteen nojalla. Henkilöstön ei tarvitse hakea omaa virkaansa tai tehtäväänsä hyvinvointialueella.

10.2.2022

Yhteystiedot

Jenni Aaltonen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2116
Matkapuhelin:
+358 44 336 9670
Sähköposti:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT