Sopimukset
5
/2021

Jenni Aaltonen, työmarkkinalakimies

Tukipalveluhenkilöstön siirtyminen hyvinvointialueille

Pääasiallisuusperiaate ratkaisee, siirtyykö tukipalveluhenkilöstö hyvinvointialueelle vai ei.

Kuntien palveluksessa sosiaali- ja terveyden­huollon tai pelastustoimen palvelutuotantoon liittyvissä tukipalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt siirtyvät liikkeen luovutuksella hyvinvointi­alueiden ja hyvinvointiyhtymien palvelukseen, jos henkilön tosiasiallisista työtehtävistä vähintään puolet on kunnan sosiaali-­ tai terveydenhuollon tai pelastustoimen tukitehtäviä (pääasiallisuusperiaate).

Kunnan palveluksessa oleva tukipalveluhenkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle myös tilanteessa, jossa kunta myy tukipalvelutoimintoja, esimerkiksi ruokapalveluja kuntayhtymälle siltä osin, kun henkilön kohdalla täyttyy pääasiallisuusperiaate.

Tukipalveluiksi katsotaan tässä yhteydessä kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen toimintaa tukevat tehtävät kuten esimerkiksi:

  • keskitetty ruokahuolto,
  • siivous,
  • laitehuolto,
  • toimisto- ja hallintopalvelut,
  • palkanlaskenta- talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut,
  • ICT-palvelut.
  • kiinteistötoimi,
  • tekniset palvelut,
  • tai laboratoriot ja kuvantamispalvelut.

Palvelut turvattava siirtymätilanteessa

On tärkeää varmistaa, että välttämätön palvelutuotanto on turvattu siirtymätilanteessa.

Lisäksi henkilöstöresurssit on muutenkin sovitettava yhteen siten, että hyvinvointi­alueilla ja kunnissa on toimiva tukipalvelu­verkosto myös jatkossa. Tämä tapahtuu ensisijaisesti järjestelemällä tehtävänkuvauksia ja tehtävänsisältöjä.

Tilanne jossa hyvinvointialue irtisanoo ostopalvelusopimuksen

Jos kunta on ulkoistanut palvelun, jonka se on aiemmin tuottanut omana palvelunaan, siirtyvät yksityisen palveluntuottajan palkansaajat hyvinvointialueelle, mikäli hyvinvointialue irtisanoo sopimuksen tai se on mitätön voimaanpanolain 29 §:n perusteella.

Voimaanpanolain 18 §:n 3 momentin mukainen säännös turvaa laajoissa ostopalvelutilanteissa henkilöstön siirtymisen hyvinvointialueille.

Säännös ei koske vain sellaista henkilöstöä, joka on aiemmin siirtynyt kunnalta ja kunta­yhtymältä yksityisen palvelutuottajan palvelukseen, vaan myös tämän jälkeen yksityisen palvelutuottajan siirtyviä tehtäviä varten palkkaamat henkilöt siirtyvät.

25.10.2021

Yhteystiedot

Jenni Aaltonen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2116
Matkapuhelin:
+358 44 336 9670
Sähköposti:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT