KT-kulma
4
/2021

Markku Jalonen, toimitusjohtaja

KT laajeni kunta- ja hyvinvointialuetyönantajaksi

Sote-uudistuksen toteuduttua heinäkuun alussa voimaan tuli myös laki kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä. Laki määrittelee uudelleen KT:n aseman ja tehtävät.

Markku Jalonen toimitusjohtaja

Uuden lain mukaan KT on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö. Jatkossa KT valvoo niin kuntien ja kuntayhtymien kuin perustettavien hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien etua. Lisäksi niiden omistuksessa ja määräysvallassa olevat yritykset, säätiöt ja osuuskunnat voivat liittyä uuden KT:n jäseniksi.

Strategisena tavoitteenamme oli koko lainsäädäntöprosessin ajan koota julkisrahoitteiset työnantajat samaan työnantajaorganisaatioon. Tässä onnistuimme. Uusi laki mahdollistaa työnantajaedunvalvonnan paremman koordinoinnin sekä edustavuuden ja vaikuttavuuden työmarkkinakeskusjärjestönä.

KT toimii samaan aikaan sekä työmarkkinakeskusjärjestönä että kunta- ja hyvinvointialueiden työnantajaorganisaationa. Vastaavaa kaksoisroolia ei ole muulla työmarkkinajärjestöllä.

Lakimuutos ei muuta olennaisesti KT:n tehtäviä, mutta niistä on säädetty aiempaa tarkemmin. Palvelut työnantajille ja asiakkaillemme jatkuvat ennallaan. KT neuvottelee ja sopii virka- ja työehtosopimuksista ja keskusjärjestösopimuksista sekä huolehtii työnantajaedunvalvonnasta työ-, eläke- ja sosiaaliturvalakien valmistelussa ja kansainvälisissä yhteisöissä.

Lisäksi KT hoitaa työmarkkinatutkimusta seä henkilöstöjohtamiseen, työelämän laatuun ja tuloksellisuuteen liittyviä tehtäviä. KT antaa suosituksia työelämän kehittämisestä, edistää työnantajaviestintää sekä hoitaa työnantajaedunvalvonnan lakisääteisiä tehtäviä.

Siirtymävaiheessa KT:n päätösvaltaa käyttää valtuuskunta. Varsinainen uusi hallinto aloittaa vuoden 2023 alkupuolella.

14.9.2021

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Muita artikkeleita aiheesta