KT-kulma
4
/2021

Markku Jalonen, verkställande direktör

KT blev kommun- och välfärdsområdesarbetsgivare

Med vårdreformen trädde lagen om anordnande av intressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare i kraft i juli. Lagen ändrar KT:s ställning och uppgifter.

Markku Jalonen toimitusjohtaja

Enligt den nya lagen är KT ett självständigt offentligrättsligt samfund. KT bevakar nu arbetsgivarintressena för kommunerna, samkommunerna och de välfärdsområden och välfärdssammanslutningar som grundas. Även företag, stiftelser och andelslag där de har bestämmande inflytande kan bli medlemmar i nya KT.

Vårt strategiska mål under lagstiftningsprocessen var att samla offentligt finansierade arbetsgivare i samma arbetsgivarorganisation. Det lyckades. Den nya lagen gör det möjligt att samordna bevakningen av arbetsgivarintressen och förbättra vår representativitet och påverkan som central arbetsmarknadsorganisation.

KT är samtidigt central arbetsmarknadsorganisation och arbetsgivarorganisation för kommunerna och välfärdsområdena. Andra arbetsmarknadsorganisationer har inte denna dubbelroll.

Lagändringen ändrar inte KT:s uppgifter i stort, men de har nu fastställts noggrannare. Tjänsterna för arbetsgivare och kunder är oförändrade.  KT förhandlar och avtalar om kollektiv- och centralorganisationsavtal samt bevakar arbetsgivarintressen i beredningen av arbets-, pensions- och socialskyddslagstiftning samt i internationella organisationer.

KT utför även arbetsmarknadsutredningar och sköter uppgifter som gäller personalledning, arbetslivskvalitet och resultat. KT ger rekommendationer om arbetslivsutveckling, främjar arbetsgivarkommunikationen och fullgör lagstadgad bevakning av arbetsgivarintressen.

Under övergångsperioden utövas KT:s beslutanderätt av delegationen. Den nya förvaltningen tar vid i början av 2023.

14.9.2021

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Muita artikkeleita aiheesta