Pääkirjoitus
3
/2021

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

Hallinnon kirjava kuosi

Valtiot toimivat hallinnon varassa. Sen laajuus ja toimivalta vaihtelee, mutta usein julkista valtaa käytetään kolmella tasolla: valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Suomessakin tämä rakenne on ollut pitkään, toimijoiden nimet vain ovat vaihtuneet.

Teuvo Arolainen, Kuntatyönantajan päätoimittaja

Paikallisesti on ollut kihla- ja maalaiskuntia, pitäjiä, kauppaloita, kuntia ja kaupunkeja. Aluehallinnon tasoja ovat olleet linnaläänit, maakunnat, läänit ja aluehallintovirastot.

Yksiköillä on ollut oma toimialueensa ja väestönsä. Yhteistä on sekin, että nimenvaihdoksista huolimatta tehtävät ovat pysynyt liki entisellään.

Sote-uudistus tuo listaan hyvinvointialueet. Niiden on määrä yhdenmukaistaa toimintaa, jotta ihmiset saavat palveluita tasavertaisesti. Kustannustenkin pitäisi pudota.

Jotkin nykyisistä sote-alan toimintamalleista voivat silti jäädä eloon.

Tässä lehdessä tarkastellaan tapoja, joilla sote-palveluita nykyisin tuotetaan eri tahoilla. Kaikilla on sama tavoite, muodot kuitenkin poikkeavat toisistaan.

Rajaa hyvinvointialueiden ja nykykäytäntöjen välille vedetään varmasti vielä jonkin aikaa.

10.6.2021

Yhteystiedot

Teuvo Arolainen

viestintäpäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2518
Matkapuhelin:
+358 50 324 1195
Sähköposti:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT