Ledare
3
/2021

Teuvo Arolainen, chefredaktör

Förvaltningens många former

Stater är beroende av förvaltningen. Dess omfattning och behörighet varierar, men ofta utövas offentlig makt på tre nivåer: nationellt, regionalt och lokalt. Även i Finland har denna struktur långa anor. Benämningarna har dock växlat.

Teuvo Arolainen, Kuntatyönantajan päätoimittaja

På lokal nivå har vi haft härad, landskommuner, socknar, köpingar, kommuner och städer. Och på regional nivå slottslän, landskap, län och regionförvaltningsverk.

Enheterna har haft egna verksamhetsområden och egen befolkning. Gemensamt är också att trots namnbyten har uppgifterna förblivit nästan de samma.

Vårdreformen tillför välfärdsområden på listan. Dessa ska förenhetliga verksamheten så att människorna får service på lika villkor. Kostnaderna borde även sjunka.

En del nuvarande verksamhetsformer inom social- och hälsovården kan ändå bestå.

I denna tidning granskas på vilka sätt social- och hälsovårdstjänster nu produceras av olika aktörer. Alla har samma mål, men formerna är olika.

Gränsen mellan välfärdsområdena och nuvarande praxis dras säkert ännu en tid.

10.6.2021

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT