Arbetslivsutveckling
1
/2021

Merja Renko, arbetsmarknadsombudsman

Arbetslivsorientering och sommarjobb för unga

KT uppmuntrar kommunala arbetsgivare att erbjuda arbetslivsorientering och sommarjobb för unga. Med god planering och framförhållning kan man undvika de oklarheter och risker som coronaepidemin kan innebära.

siivoaja työntämässä siivouskärryjä

Osäkerheten kring coronaepidemin och arbetsgivarnas försvagade ekonomiska situation gör att det troligen finns färre sommarjobb och sommarpraktikplatser för unga i år.

KT uppmuntrar trots det kommunarbetsgivarna att i mån av möjlighet erbjuda unga sommarpraktik enligt modellen ”Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant”, sommarjobb eller sommarsedlar.

Coronan kan påverka möjligheterna att rekrytera

I den rådande situationen är det bra om arbetsgivarna redan på förhand bedömer sina möjligheter att erbjuda sommarpraktikplatser och sommarjobb. Om det finns sådana möjligheter ska man ordna rekryteringen så att de arbetssökande vet att arbetsavtalet som är bindande för parterna kanske inte kan ingås förrän strax innan anställningen börjar.

Det är möjligt att praktiken eller sommarjobbet inte kan erbjudas på grund av att restriktionerna som gäller arbetsgivarens verksamhet ändrats till följd av coronaepidemin.

Arbetsgivarens möjligheter att erbjuda arbetslivsorientering eller sommarjobb kan ändras också efter att annonsen publicerats. En rekryteringsannons innebär inte att arbetsgivaren är tvungen att rekrytera. Med andra ord är man inte tvungen att välja personer för jobben trots att platserna redan utannonserats.

Arbetsgivarens möjlighet att erbjuda jobb kan ändras också efter att sökandena blivit valda. Även om rekryteringsprocessen redan nått till valet av personer så är inte meddelandet om beslutet ett arbetsavtal.

17.2.2021

Ytterligare information

Merja Renko

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2111
Mobiltelefon:
+358 50 305 3026
E-post:
Merja.Renko@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Muita artikkeleita aiheesta