Sopimukset
3
/2018

Hannu Freund, neuvottelupäällikkö

Vuosityöaikakokeiluja käynnistyy peruskouluissa

Vantaalla, Helsingissä ja Lahdessa otetaan 1. elokuuta alkaen käyttöön KT:n ja OAJ:n sopima perusopetuksen vuosityöaikamalli. Sen lisäksi eräissä suurissa kaupungeissa käydään paikallisia neuvotteluja mallin käyttöönotosta tammikuussa 2019.

Vuosityöaikaan on siirtymässä elokuussa yhteensä seitsemän ala-astetta – kaksi Vantaalta ja Helsingistä sekä kolme Lahdesta. Tarkoitus oli saada kokeiluihin myös yläasteita ja yhtenäiskouluja, mutta ehdolla olleista kouluista ei löytynyt opettajilta riittävästi kannatusta kokeiluun lähtemiseen.

Perusopetuksen vuosityöaikamallista käydään paikallisia neuvotteluja myös muissa suurissa kaupungeissa. Niissä on tavoitteena, että kokeiluja alkaisi 1. tammikuuta 2019.

Aikataulu vuosityöaikaan siirtymiseen oli niin tiukka, että monessa kaupungissa katsottiin parhaaksi ottaa aikalisä.

Perusopetuksen vuosityöaikamallin kokeiluja on tarkoitus laajentaa rajoitetusti ja hallitusti lähivuosina paikallisten sopimusten kautta. Kokemukset hyödynnetään ensin mallin jatkokehittelyssä ja vasta sitten aloitetaan keskustelut valtakunnalliseen malliin siirtymisestä.

Peruskouluissa aikaa kokeilla ennen lopullista mallia

Siirtyminen vuosityöaikaan ei ole pelkästään palkanlaskennallinen muutos. Se on kokonaan uusi tapa hahmottaa ja resursoida opettajan tehtäviä. Ensimmäisinä kokeiluun mukaan lähtevissä kaupungeissa asioita on valmisteltu jo vuosia muun muassa rehtorien kanssa.

Ei kuitenkaan riitä, että vain esimiehet osaavat järjestelmän. Myös opettajien on tunnettava ja ymmärrettävä järjestelmä, jotta sitä voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Aikaisemmat vuosityöaikakokeilut ovat osoittaneet, että ensimmäisen lukuvuoden alkuhämmennyksen jälkeen opettajat ovat ottaneet järjestelmän omakseen.

Peruskouluissa ei ole pakottavaa syytä siirtyä kiireellä vuosityöaikajärjestelmään, kuten ammatillisissa oppilaitoksissa on ns. reformilainsäädännön takia. Perusopetuksessa toki jatkuu uuden opetussuunnitelman käyttöönotto yläasteella ja sen myötä muun muassa opettajien yhteisen tekemisen tarve lisääntyy.

Opettajan työ siis muuttuu perusopetuksessa vähitellen. Perinteisten työaikamääräysten noudattamiselta ei sentään putoa pohja kuten kävi ammatillisessa opetuksessa.

Neuvottelut aloitettu lukio-opetuksessa

Lukio-opetuksessa on tavoitteena saada KT:n ja OAJ:n välinen neuvottelutulos vuosityöaikamallista vuoden 2018 loppuun mennessä. Sitä olisi mahdollista lähteä kokeilemaan rajatulla määrällä lukioita aikaisintaan 1. elokuuta 2019 alkaen. Lukiossa työaikajärjestelmän muutosta ajaa kaavailtu lukiolaki, joka tulisi voimaan niin ikään elokuun alussa 2019.

Lukiossa opettajien työnkuva saattaa muuttua peruskoulua enemmän. Lukion työaikajärjestelmän muuttamiseen tuo omat paineensa koulutuskuntayhtymien omat lukiot ja opettajien yhteiskäyttö vuosityöaikajärjestelmään siirtyvien ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Neuvotteluiden lähtökohdaksi on otettu saman tyyppinen työaikamalli kuin on ammatillisissa oppilaitoksissa (OVTES 2018–2019), peruskouluissa kokeilumallina sekä ammattikorkeakouluissa vuodesta 2000.

Mallien samankaltaisuus mahdollistaa tulevaisuudessa kaikille kunnallisille opettajille yhteneväisen palkkaus- ja työaikajärjestelmän.


Ammattioppilaitoksiin vuosityöaikajärjestelmä 1.8.2020 mennessä

Tuhansia ammatillisen oppilaitosten opettajia siirtyy OVTES 2018–2019:n mukaiseen vuosityöaikajärjestelmään lukuvuoden 2018–19 aikana.

Osa siirtyvistä oppilaitoksista on 1. elokuuta 2017 alkaneissa kokeiluissa mukana olleita. Toukokuun puolivälissä lopulliset päätökset siirtymisestä eivät olleet vielä kaikilta selvillä, mutta on odotettavissa, että noin seitsemän oppilaitosta siirtyy vuosityöaikajärjestelmään elokuun alussa.

Valtaosa ammatillisista oppilaitoksista suunnittelee siirtyvänsä vuosityöaikajärjestelmään tammikuun alussa 2019. Näin uuden järjestelmän tuomia mahdollisuuksia päästään hyödyntämään jo kesällä 2019.

Elokuuhun 2020 mennessä vuosityöaikajärjestelmään siirtyy kaikkiaan yli 10 000 ammatillisen oppilaitoksen opettajaa OVTES:n piirissä olevista noin 62 000 opettajasta.

31.5.2018

Yhteystiedot

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT