Tilastot
4
/2020

Juho Ruskoaho, työmarkkinatutkija
Kuva: Eeva Anundi

Sote-maakuntiin siirtyisi 212 500 kuntatyöntekijää

Sote-uudistuksen kaavaillaan tulevan voimaan vuoden 2023 alusta. KT on päivittänyt arvionsa siitä, kuinka moni työntekijä siirtyisi sotemaakunnan palvelukseen.

Kaksi ensihoitajaa sulkemassa ambulanssin ovia

Manner-Suomen kunnissa ja kuntayhtymissä työskenteli lokakuussa 2019 Tilastokeskuksen tarkistettujen tietojen mukaan yhteensä noin 422 200 henkilöä, joista puolet (50,3 prosenttia) olisi siirtymässä maakuntiin.

Uusiin sotemaakuntiin siirtyisi noin 205 900 sosiaali- ja terveydenhuollon ja 6 700 palo- ja pelastustoimen tehtävissä työskentelevää henkilöä.

Uudenmaan erillisratkaisun myötä suurin työnantaja olisi Helsingin ja Uudenmaa n sairaanhoitopiiri, jossa olisi 23 973 työntekijää. Pienin olisi Itä-Uusimaa, jossa olisi 2 198 työntekijää. Muita erillisratkaisussa muodostettavia sote-työnantajia olisivat Helsinki (13 848), Keski-Uusimaa (3 541), Länsi-Uusimaa (7 664) sekä Vantaa ja Kerava (4 294).

Kuntiin jäisi noin 210 000 henkilöä. Suurimmat tehtäväalueet olisivat koulutus ja varhaiskasvatus. Myös yleishallintoon, teknisiin palveluihin ja tukitoimiin sekä kiinteistönhuoltoon, ruokapalveluihin ja kulttuuri- ja vapaa-ajan tehtäviin jäisi henkilöstöä.

Missing media item.
Karttakuvassa on maakuntiin siirtyvän sotehenkilöstön ja palo- ja pelastustoimen henkilöstön yhteislukumäärät maakunnittain. Uudenmaan luvussa on mukana kaikki erillisratkaisuun sisältyvät työnantajat.
Sote-maakuntiin siirtyvän henkilöstön määrät maakunnittain
  SOTE Palo- ja pelastustoimi Yhteensä
Etelä-Karjala 5 063 146 5 209
Etelä-Pohjanmaa 8 192 129 8 321
Etelä-Savo 6 786 242 7 028
Kainuu 3 485 63 3 548
Kanta-Häme 5 960 179 6 139
Keski-Pohjanmaa 3 510 58 3 568
Keski-Suomi 9 700 429 10 129
Kymenlaakso 6 484 196 6 680
Lappi 7 187 150 7 337
Pirkanmaa 17 235 636 17 871
Pohjanmaa 7 672 321 7 993
Pohjois-Karjala 6 549 364 6 913
Pohjois-Pohjanmaa 16 319 773 17 092
Pohjois-Savo 11 334 340 11 674
Päijät-Häme 7 184 237 7 421
Satakunta 9 167 205 9 372
Varsinais-Suomi 20 320 387 20 707
Uusimaa 53 717 1 801 55 518
Yhteensä 205 864 6 656 212 520

 

Uudenmaan erityisratkaisun myötä siirtyvä henkilöstö

  SOTE Palo- ja pelastustoimi Yhteensä
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 23 973 0 23 973
Helsinki 13 187 661 13 848
Itä-Uusimaa 2 082 116 2 198
Keski-Uusimaa 3 540 1 3 541
Länsi-Uusimaa 7 102 562 7 664
Vantaa ja Kerava 3 833 461 4 294

 

8.9.2020

Yhteystiedot

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT