Lainsäädäntö
6
/2019

Lisäpäiväoikeuden alaikäraja nousee

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden, ns. eläkeputken alaikärajaa nostetaan 62 vuoteen. Muutoksen on arvioitu parantavan työllisyyttä tuhansilla henkilöillä.

Piirroskuva myrskylyhdystä ja siitä lähtevistä valokeiloista

Hallitus antoi työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alaikärajan nostamista koskevan esityksen 7. marraskuuta. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2020.

Jatkossa työtön henkilö olisi oikeutettu työttömyysturvan lisäpäiviin 62-vuotiaana, kun nyt ikäraja on 61 vuotta. Ikärajan nosto koskee vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneitä. Vanhempien ikäluokkien lisäpäiväoikeuteen ei esitetä muutoksia.

Työmarkkinajärjestöt sopivat uudistuksesta

Muutos pohjautuu työmarkkinajärjestöjen tekemään eläkesopimukseen. Sen työllisyysvaikutukseksi on arvioitu 6 000 henkilöä vuoteen 2025 mennessä ja 9 000 vuoteen 2055 mennessä.

Työnantaja osallistuu tavallisesti työttömyysetuuksien rahoitukseen työttömyysvakuutusmaksuja maksamalla. Suuremmilla työnantajilla on erityinen vastuu ikääntyneiden työttömien etuuksien rahoituksesta omavastuujärjestelmän kautta.

Omavastuumaksujärjestelmän tavoitteena on kannustaa sen piiriin kuuluvia suuria työnantajia toimimaan siten, että työntekijät jatkaisivat työssä vanhuuseläkeikään asti. Lisäpäivien rahoituksesta merkittävä osa on katettu omavastuumaksun tuotolla.

Esityksessä esitetään myös korotettavaksi työnantajan omavastuun päättymisikää vuodesta 63 vuoteen 64 lisäpäiväoikeuden alaikärajan korotusta vastaavasti.

Omavastuun päättymisiän nostamisella järjestelmän kannustimet ja rahoitusvastuut säilyvät ennallaan eläkeiän ja lisäpäivien alaikärajan noustessa.

Lisäksi samalla työttömyysetuuksien myöntämisen ja työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden yläikärajoja muutettaisiin niin, että ikärajat vastaisivat alimman eläkeiän ikärajojen nousua.

11.12.2019