Sopimukset
1
/2018

Hannu Freund, neuvottelupäällikkö
Kuva: Pixhill

Latu auki perusopetuksen vuosityöaikajärjestelmälle

KT ja OAJ saavuttivat tammikuussa neuvottelutuloksen perusopetuksen vuosityöaikamallista. Mallia kokeillaan aluksi eräissä suurten kaupunkien peruskouluissa elokuusta 2018 alkaen.

Latu ja sukset

Neuvottelutuloksen mukaan vuosityöaikamalli on tarkoitettu yleisesti kunnissa sovellettavaksi. Malli kattaa kaikki perusopetuksen opettajaryhmät. Neuvottelutulos vuosityöaikamallista on hyväksytty KT:n valtuuskunnassa ja OAJ:n hallituksessa tammikuussa.

Vuosityöaikamalli voidaan ottaa käyttöön paikallisella sopimuksella. Käyttöönotto edellyttää näin ollen työnantajan ja paikallisyhdistyksen yhteisymmärrystä.

Varsinaiset sopimusmääräykset palkkoineen on neuvoteltu valmiiksi keskustasolla KT:n ja OAJ:n kesken. Paikallisesti jää selvitettäväksi lähinnä työaikasuunnittelun ja seurannan käytännöt sekä työajan resursoinnin periaatteet.

Neuvottelutulokset paikallisista sopimuksista on hyväksytettävä KT:n ja OAJ:n päättävissä elimissä.

Tammikuun 8. päivä saavutetun neuvottelutuloksen takana on vuosikymmeniä kestänyt työ. Vuonna 2014 keskustason neuvotteluosapuolet ottivat vetovastuun perusopetuksen vuosityöaikajärjestelmästä.

Tätä ennen oli ollut vuosityöaikakokeiluja, mutta ne kariutuivat joko hallitsemattomiin kustannuksiin tai ne koskivat vain osaa opettajia. Kokeilut osoittivat kuitenkin, että sekä kuntatyönantajien että opettajien mielestä vuosityöaikajärjestelmän toiminnalliset ja työyhteisölliset hyödyt ovat selvät.

Kaikki työ palkanmaksun piiriin

Oleellisinta neuvotellussa vuosityöaikajärjestelmässä on se, että mitään ei tehdä enää ”urakalla”. Nykyisellä järjestelmällä opettajat eivät koe saavansa korvausta tekemästään työstä, ellei työtä ole korvattu erityisesti jollain palkkatekijällä.

Vuosityöaikajärjestelmässä suunnitellaan ja seurataan opettajan työtä kokonaisuudessaan. Työaikasuunnitelmaan voi resursoida mitä tahansa työtä. Tämä edistää muun muassa opettajien työtyytyväisyyttä, kun opettajat voivat keskittyä nykyistä enemmän omiin vahvuuksiinsa.

Opettaja osallistuu oman työaikasuunnitelmansa laadintaan. Tämä edistää rehtorin ymmärrystä kunkin opettajan työtehtävistä. Rehtorilla on myös aito kiinnostus opettajan kaikkia työtehtäviä kohtaan, kun palkkaa maksetaan joka tunnista.

Yhdenvertaiset palkkauksen perusteet

Neuvoteltu vuosityöaikamalli poistaa eri aineiden opetusvelvollisuudet. Kaikille opettajilla on kokoaikaisuuden rajana 1520 h/vuosi (1–3 arkipyhällä vähennettynä).

Kokoaikaisen vuosituntimäärä voidaan ylittää, jolloin tunneista maksetaan ylityskorvausta. Kokoaikaisen palkkaan on laskettu 2,5 ylitunnin verran euroja eli kokoaikaiselle taataan ainakin tämän verran palkkaa. Nykyisin ylituntipalkkioiden lukumäärä on työnantajan määrättävissä.

Työtunneista vähintään 25 prosentin osalta opettaja saa valita työn tekemisen ajan ja paikan. Vuoden siirtymäajan jälkeen tämä sitomattoman työajan vähimmäisosuus on sama oppiaineesta riippumatta.

Tarkoitus on kuitenkin, että opettajakohtaiset vaihtelut sitomattoman työajan osuudessa perustuvat yksittäisellä opettajalla todelliseen arvioituun tarpeeseen.

Opettajan työpäivien määrä ja sijoittuminen kalenterivuodelle säilyvät ennallaan. Tämä erottaa neuvottelutuloksen mukaisen perusopetuksen vuosityöaikamallin ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen vuosityöaikamalleista.

Palkkamenot voivat kasvaa

Uudistuksen vaikutuksia palkkamenoihin on vaikea ennustaa tarkasti. Menoihin vaikuttavat muun muassa kokeilukoulujen opettajarakenne ja tarpeet ylittää työaika.

Kustannusten odotetaan pysyvän paremmin hallinnassa kuin aikaisemmissa kokeiluissa. Vaikka lisäkustannuksia on odotettavissa, lisääntyneillä palkkamenoilla saadaan laadukkaampaa työtä ja yhteisöllisempää työilmapiiriä.

Vuosityöaikajärjestelmää lähtevät aluksi kokeilemaan vain suurimmat kaupungit. KT seuraa kokeiluja ja tiedottaa saaduista kokemuksista. On odotettavissa, että järjestelmä otetaan käyttöön lähivuosina muissakin kunnissa, mikäli kokemukset ovat yhtä hyviä kuin ammatillisen koulutuksen vuosityöaikajärjestelmässä.

14.2.2018

Yhteystiedot

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT