Sopimukset
5
/2017

Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö, KT
Laura Lindholm, neuvottelujohtaja, Suomen Lääkäriliitto
Lotta Lax, neuvottelupäällikkö, Suomen Hammaslääkäriliitto
Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen/KT

Lääkärisopimuksen pilotit käynnissä

Lääkäreille ja hammaslääkäreille pilotoidaan uutta palkkausjärjestelmää. Tavoitteena on saada maakunnissa ja maakuntien omistamissa yhtiöissä sovellettava uusi lääkärisopimus voimaan vuonna 2020.

Henrika Nybondas-Kangas, Laura Lindholm ja Lotta Lax

KT Kuntatyönantajat, Suomen Lääkäriliitto ja Suomen Hammaslääkäriliitto pääsivät kesäkuussa yhteisymmärrykseen lääkäreiden ja hammaslääkäreiden uuden palkkausjärjestelmän pilotoinnista. Sitä kokeillaan kolmen maakunnan alueella lokakuusta 2017 tammikuuhun 2018.

Kokeilussa kerätään tietoa järjestelmän toimivuudesta ja sen aiheuttamista muutoksista palkkaukseen. Kokeilulla ei ole vaikutuksia maksussa oleviin palkkoihin, sillä se toteutetaan simuloimalla uusia määräyksiä ja vertaamalla niitä nykyisen järjestelmän mukaisiin palkanosiin.

Pilotointijakson jälkeen valtakunnalliset neuvotteluosapuolet analysoivat kokeilun tulokset ja jatkavat neuvotteluita sopimusmääräysten sisällöstä. Lääkärisopimuksen palkkausmääräysten uudistuminen vaatii yhteisymmärrystä lopullisista sopimusmääräyksistä.

Tavoitteena on, että uusi maakunnissa ja maakuntien omistamissa yhtiöissä sovellettava lääkärisopimus tulee voimaan vuonna 2020.

Osapuolet ovat sopineet, että mikäli uudet sopimusmääräykset valmistuvat jo vuonna 2019, maakunnan kokoiset työnantajat voivat ottaa määräykset käyttöön jo aiemmin kuin 2020. Tämä vaatii kuitenkin valtakunnallisten sopijaosapuolten hyväksynnän ja paikallisen sopimuksen.

Miksi uudesta palkkausjärjestelmästä neuvotellaan?

Nykyisen lääkärisopimuksen palkkausjärjestelmä on pirstaloitunut. Erillisiä paikallisia sopimuksia tai käytäntöjä on lähes kaikilla työnantajilla. Erityisesti perusterveydenhuollon lääkärien palkkausjärjestelmästä on tehty paljon paikallisia sopimuksia.

Tehtäväkohtaisen palkan tulisi määräytyä ensisijaisesti tehtävän vaativuuden mukaan. Paikallinen vaativuuden arviointijärjestelmä ei kuitenkaan ole ollut laajamittaisesti käytössä tai järjestelmää ei ole päivitetty.

Valtakunnallisen sopimuksen palkitsemismekanismit ovat myös pakanneet palkankorotukset uran alkuvaiheeseen. Lisäksi lääkäreillä ja hammaslääkäreillä on lääkärisopimuksessa kolme erillistä yksityiskohtaista toimenpidepalkkiojärjestelmää. Järjestelmien ajantasaisuus on pulmallista alan kehittyessä nopeasti.

Maakuntakonserniin siirtyy henkilöstöä kymmenistä eri yksiköistä. Vuonna 2020 uuden työnantajakonsernin on mahdollista päästä uuteen rakenteeseen samanaikaisesti alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Pääkohdat pilotoitavista määräyksistä

Palkkausjärjestelmän keskeiset osat ovat vaativuusryhmäkohtainen palkka, henkilökohtainen palkanosa ja suoritepalkkaosa. Kokeiltava palkkausjärjestelmä on yhteinen lääkäreille ja hammaslääkäreille. Yksilön tehtäväkohtaisen palkan tason säilyminen on ratkaistu siirtymäkauden lisällä.

Palkkausjärjestelmän tarkoituksena on tukea palkkauksellisesti lääkärien ja hammaslääkärien tehtävien kehitystä ns. työura-ajattelulla. Kokeiltavaan järjestelmään ei sisälly työkokemuslisää nykymuodossaan, mutta vaativuusryhmissä huomioidaan se, että tehtävien vaativuus kehittyy työkokemuksen ja ammatinhallinnan lisääntyessä. Henkilökohtainen työssä suoriutuminen puolestaan palkittaisiin henkilökohtaisella palkanosalla.

Suoritepalkkausjärjestelmillä korvattaisiin useat yksittäisiin toimenpiteisiin perustuvat järjestelmät. Suoritteita on erilaisia, yleisimpinä potilaan käynnit lääkärin ja hammaslääkärin luona. Kokeiltavassa järjestelmässä pyritään luokittelemaan suoritteita yksittäisiä toimenpiteitä monipuolisemmin ottamalla huomioon muun muassa potilaaseen liittyvät hoitoa vaikeuttavat tekijät.

26.10.2017

Yhteystiedot

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT