Sopimukset
6
/2016

Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö
Kuva: Pixhill

Miten työaika pitenee?

Terveyskeskushammaslääkärien säännöllinen työaika nousee helmikuussa 37 tunnista 38,25 tuntiin viikossa. Työajan pidennys on herättänyt keskustelua siitä, mihin tehtäviin työajan pidennys kohdennetaan.

Kilpailukykysopimuksen mukaisesti myös kunnallisen lääkärisopimuksen piirissä olevien hammaslääkärien työaika pitenee.

Niin hammaslääkärien kuin muiden työtiimissä työskentelevien tehtäviä on katsottava kokonaisuutena, kun töitä järjestellään uudelleen työaikojen pidentymisestä johtuen. Työaikajärjestelyjen toteuttamisella on olennainen merkitys yhtäältä palveluresurssin tehokkaan käytön, mutta myös henkilöstön yksilöllisen tarpeen ja työsuojelun kannalta.

Hammaslääkärin työ on toimenpidevaltaista ja fyysisesti kuormittavaa. Muiden kuin kliinisten tehtävien määrä on kasvanut hammaslääkärin työssä, mutta siihen käytettävissä oleva työaika ei. Tällaiseksi työksi lasketaan esimerkiksi potilaiden hoitosuunnitelmien, lähetteiden ja potilasasiakirjojen tekeminen sekä röntgenkuvista lausuminen.

Myös muun muassa potilaiden lääkityksen ja muiden hoitoon liittyvien yleisterveydellisten tietojen selvittäminen sekä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kysymyksiin vastaaminen kuuluu hammaslääkärin työhön.

KT:n yleiskirjeen 5/2016 mukaan työajan pidennys kohdennetaan pääsääntöisesti muuhun kuin kliiniseen työhön siten, että hammaslääkärillä on riittävästi aikaa hallinnollisten ja muiden kuin kliinisten tehtävien hoitamiseen säännöllisenä työaikana.

Asiaan liittyy neuvottelumenettely, jonka avulla pyritään löytämään jokaiseen työyksikköön parhaiten sopiva malli muutoksen toteuttamiseen.

8.12.2016

Yhteystiedot

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT