Lainsäädäntö
4
/2017

Taija Hämäläinen, työmarkkina-asiamies
Kuva: Pixhill

Työelämän rokotukset

Rokotuksilla suojataan niin asiakkaita kuin työntekijöitä. Työntekijöiden rokotuksia säätelevät tartuntatautilaki ja työturvallisuuslainsäädäntö.

Rokotepiikki

Työelämän rokotukset voidaan jakaa kahteen osaan sen mukaan, minkä ryhmän suojelemiseksi rokotus on tarkoitettu.

Työntekijöiltä voidaan tartuntatautilain mukaisesti edellyttää rokotusten ottamista asiakkaiden suojelemiseksi.

Toisaalta taas työturvallisuuslainsäädännön perusteella työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden riittävästä suojauksesta, jos työstä tai työolosuhteista aiheutuu rokotuksia edellyttäviä vaaroja työntekijöiden terveydelle.

Rokotukset työntekijöiden suojelemiseksi

Työnantaja on työturvallisuuslain mukaisesti velvollinen huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Työnantajan tulee selvittää työstä työntekijöiden terveydelle aiheutuvat mahdolliset vaarat ja haitat. Apuna tulee käyttää työterveyshuoltoa.

Jos työntekijä altistuu tai voi altistua työssään biologiselle tekijälle, jolle hän ei jo ole immuuni, työnantajan on tarjottava työntekijälle estolääkitys tai rokotus, jos sellainen on olemassa.

Työntekijöitä suojaavia rokotuksia ovat esimerkiksi MPR-rokotus (tuhkarokko, vihurirokko, sikotauti) sekä hepatiitti- ja vesirokkorokotukset.Nämä rokotukset liittyvät aina työssä todettuun terveydelliseen vaaraan tai sen riskiin. Rokotustarve on aina työpaikka- ja työtehtäväkohtainen.

Työterveyshuollon rooli

Työterveyshuolto tekee arvion työssä esiintyvien vaaratekijöiden terveydellisestä vaikutuksesta ja työhön liittyvästä rokotustarpeesta. Tarvittavat rokotukset kirjataan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Lainsäädäntö

Työntekijöiden suojaksi tarkoitetuista rokotuksista säädetään valtioneuvoston päätöksessä työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta (1155/1993). Säädös tullaan korvaamaan valtioneuvoston asetuksella työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta vaaroilta. Sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta.

Rokotusten kustannukset

Työntekijöiden suojelemiseksi tarkoitettujen, työhön liittyvien rokotusten kustannukset maksaa työnantaja. Rokotusten tulee olla työntekijöille ilmaisia.

Työnantaja voi hakea työn vuoksi tarpeellisten rokotusten aiheuttamista työterveyshuollon kustannuksista normaaleja työterveyshuoltoon liittyviä Kelan korvauksia.

Työelämän rokotuksista kertova kaavio

13.9.2017

Yhteystiedot