Tilastot
6
/2016

Margareta Heiskanen, tutkimuspäällikkö
Kuva: Pixhill

Vuosityöajat vaihtelevat sektoreittain

Työajat muuttuvat vuosien varrella hitaasti. Kuntasektorilla tehty vuosityöaika on selvästi muita sektoreita lyhyempi.

Työajat ja tehdyt työtunnit vaihtelevat työllisyyden ja palkansaajien rakenteen muutosten mukaisesti. Jos esimerkiksi osa-aikatyö yleistyy enemmän kuin kokoaikatyö, keskimääräinen viikkotyöaika lyhenee.

Tehtyä viikkotyöaikaa lyhentävät lomat sekä muut poissaolot ja pidentää ylityö. Työajat vaihtelevat myös toimialoittain ja ammateittain sekä työnantajasektorin mukaan.

Työajat muuttuvat melko hitaasti vuodesta toiseen

Vuonna 2015 palkansaajien säännöllinen viikkotyöaika päätyössä oli keskimäärin 36,2 tuntia ja tehty viikkotyöaika päätyössä 35 tuntia viikossa.

Pisin työviikko oli yrittäjillä (mukaan lukien yrittäjäperheenjäsenet), joilla säännöllinen viikkotyöaika oli 40,7 tuntia viikossa ja tehty viikkotyöaika 39,8 tuntia viikossa.

Tehty vuosityöaika kunta-alalla noin 1 500 tuntia

Palkansaajien tehty vuosityöaika oli keskimäärin 1 574 tuntia vuonna 2015. Yksityisellä sektorilla ja valtiolla palkansaajien tehdyt vuosityöajat ovat viime vuosina olleet keskenään lähes yhtä suuria. Kuntasektorilla tehty vuosityöaika on selvästi pienempi kuin muilla sektoreilla.

Naisilla muun muassa perhevapaat lyhentävät tehtyä työaikaa enemmän kuin miehillä. Vuonna 2015 naispalkansaajien tehty vuosityöaika oli 1 469 tuntia ja miespalkansaajien tehty 1 685 tuntia.

Palkansaajien tehty vuosityöaika työnantajasektorin mukaan 2001–2015

Palkansaajien tehty vuosityöaika työnantajasektorin mukaan 2001-2015

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus 2015: Työllisyys ja työttömyys 2015, työajat (verkkojulkaisu)

Tilastokeskuksen Työvoimatutkimus tilastoi väestön työllisyyttä, työttömyyttä, palvelussuhteen muotoja sekä työaikoja. Työvoimatutkimus on otospohjainen haastattelututkimus, jonka tietoja julkistetaan kuukausittain. Käsitteet ja määritelmät noudattavat kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksia ja EU:n tilastotoimen asetuksia, mikä mahdollistaa myös tietojen kansainvälisen vertailun.

Työvoimatutkimuksen vuotta 2015 koskevia työaikatietoja on julkaistu vuosijulkaisussa keväällä 2016.

8.12.2016